A Kuratórium 2006-os ülései
2006. március 20.
2006. június 21.
2006. december 11.
2006. március 20.

 

„Pályázatok elbírálása”

 

Balatonfűzfői Nyugdíjas Klub elnöke: Farkas Sándor pályázatot nyújtott be, szabadidős tevékenység: az Ópusztaszeri Nemzeti Park meglátogatásának támogatására.

 

1/2006(03.20.) kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma az Ópusztaszeri Nemzeti Park meglátogatására 25.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A támogatás feltételei szerződésben kerülnek rögzítésre.

 

ifj. Budai Árpád az „Áfrány Mihály” emlékére rendezendő asztalitenisz verseny megrendezésének támogatására nyújtott be pályázatot.

 

2/2006(03.20.) kuratóriumi határozat

 

A „Balatonfűzfőért” Alapítvány Kuratóriuma az „Áfrány Mihály” emlékverseny rendezéséhez 25.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A támogatás feltételei szerződésben kerülnek rögzítésre.

 

Juhász Árpádné fűzfőgyártelepi lakos pályázatot nyújtott be az Almafasor rendszeres tisztántartásához szükséges eszközök vásárlására.

 

3/2006/03.20.) kuratóriumi határozat

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma egyhangú szavazással a kérelmet elutasította, mert az önkormányzat a közterület rendben tartására érvényes szerződést kötött a Sal-X Kft.-vel.

Mivel a kuratórium az állampolgári kezdeményezést dicséretesnek tartja, ezért megbízza a kuratórium elnökét, hogy Juhász Árpádné pályázatának másolatát küldje meg a Sal-X Kft.-nek.

 

 

„Vegyes ügyek” kapcsán Szőnyeg János a következőkről tájékoztatta a kuratóriumot:

– a 2005. évben elnyert NCA pályázatunk elszámolását a MÁK elfogadta.

– 2006. februárban Internet használatra továbbá az alapítvány honlapjának elkészítésére és karbantartására 225.000,-Ft összegben új pályázatot nyújtottunk be, ugyancsak NCA-s pályázati kiírásra. Visszajelzés még nincs.

– A Képviselő Testülethez beadandó 2005 évi beszámolót a kuratórium egyhangúlag elfogadta.