A Kuratórium 2006. évi ülései
2006. március 20.
2006. június 21.
2006. december 11.
2006. december 11.

Napirend:    1. Pályázatok elbírálása

                     2. Vegyes ügyek

 

1.) Pályázatok elbírálása

 

Észak-Balatoni Sport Egyesület nevében Bencze István a 2006. 12. 16-án megrendezésre kerülő Egészségnap és Karate verseny siker megrendezéséhez beadott pályázatára a kuratórium egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

                                          6/2006.(12. 11.) kuratóriumi határozat

 

                                          A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma az Egészségnap

és Karate Verseny megrendezéséhez 25.000,- Ft összegű vissza

nem térítendő támogatást, biztosit.

A támogatás feltételei szerződésben kerülnek rögzítésre

.

2.) Vegyes ügyek

 

1.) Balatonfűzfő Önkormányzat megkeresésére miszerint az alapítvány vállalja fel, és segítse a támogatások gyűjtését.

Dezső Gábor alpolgármester úr levélben fordult a városunkban működő vállalatokhoz és vállalkozásokhoz, hogy támogassák a város adventi karácsonyi kivilágítását. Alapítványunkat pedig arra kérte fel, hogy az e célra küldött adományokat fogadja.

 

                                          7/2006.(12.11.) kuratóriumi határozat

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma felkérést elfogadta

 

2.) Szőnyeg János a kuratórium elnöke tájékoztatta a tagokat a 2006. 12. 08-án

megrendezett Civil Szervezetek tanácskozásán elhangzottakról.

Szervezeteknek joguk legyen az önkormányzati tanácskozásokon részt venni.