Jegyzőkönyv

 

 

 

Készült: a Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriumának 2007. III. 21-én megtartott ülésén.

 

Szőnyeg János a kuratórium elnöke köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes.

 

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.

 

Napirend előtt: A jegyzőkönyv hitelesítésére a kuratórium Gál Bélát kérte fel. Az elnök a meghívóval egyezően tett javaslatot a napirendre, melyet a kuratórium egyhangúan elfogadott. Kiegészítő javaslat nem hangzott el.

 

Napirend:

1.    Pályázatok elbírálása

2.    2006. évi beszámoló

3.    Vegyes ügyek

 

 

1. Pályázatok elbírálása

 

Észak-Balatoni Karate Sportegyesület nevében Bencze István a 2007. IV. 28-án megrendezésre kerülő „Elméleti, erő és állóképesség” verseny sikeres megrendezéséhez beadott pályázatára a kuratórium egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

1/2007. (03.21) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma az „Elméleti, erő és állóképesség” verseny megrendezéséhez 25.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A támogatás feltételei szerződésben kerülnek rögzítésre.

 

 

Mészáros Éva „Versek; hét év válogatás” nyomtatásban történő megjelentetésére pályázatot nyújtott be.

 

                2/2007. (03.21) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma Mészáros Éva „Versek; hét év válogatás” kiadásához 25.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A támogatás feltételei szerződésben kerülnek rögzítésre.

 

ifj. Budai Árpád pályázatot nyújtott be a „12. Áfrány Mihály asztalitenisz kupa” versenyzőinek díjazására.

 

                3/2007. (03.21) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma az Áfrány Mihály asztalitenisz kupaversenyzőinek díjazására 25.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A támogatás feltételei szerződésben kerülnek rögzítésre.

 

2. 2006. évi beszámoló

4/2007. (03.21) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztett és előzetesen áttekintett 2006. évi beszámolót egyhangúlag elfogadta.

 

 

3. Vegyes ügyek

 

1. Balatonfűzfő Önkormányzat megkereste a város civil szervezeteit, miszerint a szervezetek valamely bizottságába delegálhatnak kuratóriumi tagot, akik a bizottságban tárgyalóképességgel rendelkeznek, tanácskozási joggal részt vehetnek a bizottság munkájában, de döntési joggal nem rendelkeznek. A Balatonfűzfőért Alapítvány kuratóriuma ez ügyben nem döntött.

 

Egyéb hozzászólás nem hangzott el, Szőnyeg János az ülést berekesztette.

 

 

 

 

                   Szőnyeg János a kuratórium elnöke                                         Gál Béla a kuratórium tagja