Jegyzőkönyv

 

 

 

Készült: a Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriumának 2007. XII. 12-én megtartott ülésén.

 

Szőnyeg János a kuratórium elnöke köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes.

 

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.

 

Napirend előtt: A jegyzőkönyv hitelesítésére a kuratórium Pintér Istvánt kérte fel. Az elnök a meghívóval egyezően tett javaslatot a napirendre, melyet a kuratórium egyhangúan elfogadott. Kiegészítő javaslat nem hangzott el.

 

Napirend:    

                  1. Pályázat elbírálása

                  2. A kuratórium belső szabályzatának elfogadása

                  3. A kuratórium ügyrendjének elfogadása

                  4. 2007. évi pénzügyi beszámoló

                  5. A 2008. évi pályázati kiírás megtárgyalása

                  Vegyes ügyek

  

 

1.) Pályázatok elbírálása

 

A Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete a 2007. december 8-án megrendezett Mikulás napi családi összejövetel támogatására nyújtott be az alapítványhoz pályázatot. A kuratórium megállapította, hogy a pályázatban megjelölt tevékenység megfelel az Alapító Okirat célkitűzésének (kulturális tevékenység), ezért egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

8/2007. (12.12) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete részére, Mikulás napi családi összejövetel megszervezéséhez 25.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A támogatás feltételei szerződésben kerülnek rögzítésre.

 

 

Az előző ülés óta több pályázat nem érkezett az Alapítványhoz.

 

2.) A kuratórium belső szabályzatának elfogadása

 

A kuratórium tárgyalta a belső szabályzatot, az ülésen határozat ebben az ügyben nem született.

 

 

3.) A kuratórium ügyrendjének elfogadása

 

A kuratórium tárgyalta az ügyrendet, az ülésen határozat ebben az ügyben nem született.

 

 

4.) 2007. évi pénzügyi beszámoló

 

Az alapítvány pénzeszközei a 2007. év folyamán az alábbiak szerint alakultak:

 

Pénzpiaci befektetési jegy (szabad tőke)

Nettó eszközérték:1,1802

Befektetési jegy: 3 681 603 db

Befektetés aktuális értéke a mai napon: 4 345 028,- Ft

Értéknövekmény jan. 1-től: 140 908,- Ft

 

Ingatlan befektetési jegy (törzstőke)

Nettó eszközérték: 1,5233

Befektetési jegy: 375 608 db

Befektetés aktuális értéke a mai napon: 572 164,- Ft

Értéknövekmény jan. 1-től: 42 068,- Ft

 

Kamatozó kincstárjegy

Kincstárjegy: 43 db

Befektetés aktuális értéke a mai napon: 430.000,- Ft

Értéknövekmény 0,- Ft lejáratkor (2008.07.16.) 6,75 %

 

Folyószámla egyenleg: 89.131,- Ft

 

APEH SZJA 1% utalása: 70.579,- Ft.

 

 

5.) 2008. évi pályázati kiírás megtárgyalása

 

A Kuratórium tárgyalta a következő évben elnyerhető támogatás esetlegesen magasabb összegben történő megállapítását és az alábbi határozatot hozta:

 

 

9/2007. (12.12) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma a 2008. évtől elnyerhető támogatás felső határát 40.000,- Ft-ban állapítja meg.

 

 

6.) Vegyes ügyek

 

 

a.) Az alapítvány megállapodást kötött a Kábelduo Kft-vel, mely szerint alapítványunk a jövőben 3500,- Ft/hó egységáron veheti igénybe az internet szolgáltatást.

 

b. ) A Kuratórium Elnöke javaslatot tett, hogy a 2006. évben ünnepi díszítésre szánt adományként társaságoktól, szervezetektől számlánkra érkezett 30.000,- Ft-ot a 2007. évi díszkivilágításhoz Alapítványunk felajánlja. A tagok ezzel egyetértettek.

 

 

Egyéb hozzászólás nem hangzott el, Szőnyeg János az ülést berekesztette.

 

 

 

 

Szőnyeg János a kuratórium elnöke            Pintér István a kuratórium tagja