Pályázati kiírás

(Nézze meg, nézd meg az Ifjúsági pályázati kiírást is!)

  A Balatonfűzfőért Alapítvány kuratóriuma 2007. évre, az Alapító okirat célkitűzéseit elősegítő tevékenységekre, nevezetesen:

         települési életszínvonal emelését elősegítő,

         környezetvédelmet, a környezeti állapotok javítását célzó,

         az idegenforgalmi szerepkört erősítő,

         a sport és szabadidő tevékenységet erősítő,

         egészségmegőrző, betegségmegelőző,

         kulturális tevékenységet, kulturális örökség megóvását célzó,

         műemlékvédelmet segítő,

         a település fejlődését, arculatának megteremtését elősegítő – helytörténeti, közgazdasági, művészeti, szociológiai, stb. tanulmányokkal, alkotásokkal – tevékenységekre,

         köztéri alkotások megjelenítésének kezdeményezésére

pályázatot ír ki.

A fenti célkitűzésekre pályázhatnak: természetes és jogi személyek, továbbá civil szervezetek.

Nem pályázhatnak: politikai pártok és hozzájuk közelálló szervezetek.

A fenti célkitűzésekre egész évben lehet pályázni. A pályázatokat az alapítvány címére kell megküldeni, a borítékon fel kell tüntetni: „PÁLYÁZAT”.

A kuratórium a beérkezett pályázatokat negyedévenként (márc., jún., szept., dec.) bírálja el.

A pályázatok támogatására 2007-ben felhasználható összeg: 609 686,- Ft. A pályázatonként elnyerhető támogatás, a kuratórium döntése értelmében: 10.000 – 25.000,- Ft.

 

Az alapítvány kuratóriuma