Jegyzőkönyv

 

 

 

Készült: a Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriumának 2008. március 19-én megtartott ülésén.

 

Szőnyeg János a kuratórium elnöke köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes.

 

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.

 

Napirend előtt: A jegyzőkönyv hitelesítésére a kuratórium Gál Bélát kérte fel. Az elnök a meghívóval egyezően tett javaslatot a napirendre, melyet a kuratórium egyhangúan elfogadott. Kiegészítő javaslat nem hangzott el.

 

Napirend:

              1. Pályázatok elbírálása

              2. A kuratórium belső szabályzatának elfogadása

              3. A kuratórium ügyrendjének elfogadása

              4. 2007. évi beszámoló tárgyalása

              5. Vegyes ügyek

 

 

1. Pályázatok elbírálása

 

A Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete a 2008. május 1-jén megrendezésre kerülő Retro Május 1. rendezvény támogatására nyújtott be az alapítványhoz pályázatot. A kuratórium megállapította, hogy a pályázatban megjelölt tevékenység megfelel az Alapító Okirat célkitűzésének (kulturális tevékenység), ezért egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

1/2008. (03.19) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete részére, a május 1-jei rendezvény megszervezéséhez 40.000 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A támogatás feltételei szerződésben kerülnek rögzítésre.

 

 

 

 

A Balaton Nyugdíjas Klub a fennállásának 35. évfordulójára szervezett ünnepség lebonyolításának támogatására nyújtott be pályázatot az alapítványhoz. A kuratórium megállapította, hogy a pályázatban megjelölt tevékenység megfelel az Alapító Okirat célkitűzésének (kulturális tevékenység), ezért egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

 

2/2008. (03.19) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma a Balaton Nyugdíjas Klub részére, a Klub fennállásának 35. évfordulójára szervezett ünnepség lebonyolításához 25.000 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A támogatás feltételei szerződésben kerülnek rögzítésre.

 

 

A Balatonfűzfői Pedagógus Nyugdíjas Klub buszos kirándulás támogatására nyújtott be pályázatot az alapítványhoz. A kuratórium megállapította, hogy a pályázatban megjelölt tevékenység megfelel az Alapító Okirat célkitűzésének (kulturális tevékenység), ezért egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

 

3/2008. (03.19) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma a Balatonfűzfői Pedagógus Nyugdíjas Klub részére, buszos kirándulás lebonyolításához 25.000 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A támogatás feltételei szerződésben kerülnek rögzítésre.

 

 

A Csebszaltó Nyugdíjas Klub a május 1-jei rendezvényen történő fellépésének támogatására (korhű kosztüm kölcsönzés 1889. máj. 1.) nyújtott be pályázatot az alapítványhoz. A kuratórium megállapította, hogy a pályázatban megjelölt tevékenység megfelel az Alapító Okirat célkitűzésének (kulturális tevékenység), ezért egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

 

4/2008. (03.19) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma a Csebszaltó Nyugdíjas Klub részére, a május 1-jei rendezvényen történő fellépésének támogatására 25.000 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A támogatás feltételei szerződésben kerülnek rögzítésre.

 

A Fűzfői Atlétikai Klub a klub fennállásának 80. évfordulójára megjelenő kiadvány, valamint a díszközgyűlés megrendezésének támogatására nyújtott be pályázatot az alapítványhoz. A kuratórium megállapította, hogy a pályázatban megjelölt tevékenység megfelel az Alapító Okirat célkitűzésének (kulturális tevékenység), ezért egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

 

5/2008. (03.19) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma a Fűzfői Atlétikai Klub részére, a klub fennállásának 80. évfordulójára megjelenő kiadvány, valamint a díszközgyűlés megrendezésének támogatására 40.000 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A támogatás feltételei szerződésben kerülnek rögzítésre.

 

 

2. A kuratórium belső szabályzatának elfogadása

 

A kuratórium tárgyalta a belső szabályzatot, az ülésen a szabályzat egybehangzóan elfogadásra került.

 

 

6/2008. (03.19) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma az Alapítvány Belső szabályzatát elfogadta.

 

 

 

3. A kuratórium ügyrendjének elfogadása

 

A kuratórium tárgyalta az ügyrendet, az ülésen az ügyrend egybehangzóan elfogadásra került.

 

 

7/2008. (03.19) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma az Alapítvány Ügyrendjét elfogadta. 

4. 2007. évi beszámoló

 

„Balatonfűzfőért” Alapítvány

 

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

2007.

 

2007. évi nyitó tételek

 

Bank                5.246.365,-                 Alapítványi vagyon                   1.000.000,-

                                                           Pénzügyi eredmény                  4.246.365,-

                                                                                                          5.246.365,-

 

2007. évi pénzügyi eredmény levezetése:

 

Bevétel

 

2007. évi kamat                                                                                        510,- Ft

OTP Értékpapír és befektetések hozama                                            338.988,- Ft

APEH 1 % SZJA jóváírás                                                                    70.579,- Ft

Összes bevétel                                                                                   410.077,- Ft

 

Kiadás

 

Alapítvány költségei                                                                              73.433,- Ft

Támogatások kifizetése                                                                       175.000,- Ft

Díszkivilágítás támogatása                                                                     30.000,- Ft

Összes kiadás                                                                                    278.433,- Ft

 

2007. évi pénzügyi eredmény                                                          131.644,- Ft

 

2007. évi mérlegben szereplő pénzügyi eredmény

 

                        Előző évről                              4.246.365,- Ft

                        2007. évi                                    131.644,- Ft

                                                                       4.378.009,- Ft

 

2007. évi egyszerűsített mérleg

Befektetett pénzügyi eszközök

Tartós betét                            5.362.194,-

Saját tőke

Induló tőke                              1.000.000,-

Forgóeszközök

Pénzeszközök                              15.815,-

Önkormányzati támogatás

Pénzügyi eredmény                  4.378.009

                                               5.378.009,-

                                               5.378.009,-

 

2008. évi nyitó tételek

Bank                                       5.378.009,-                 Alapítványi vagyon                   1.000.000,-

                                                                                  Pénzügyi eredmény                  4.378.009,-

                                                                                                                                 5.378.009,-

 

 

 

5. Vegyes ügyek

 

Egyéb hozzászólás nem hangzott el, Szőnyeg János az ülést berekesztette.

 

 

 

 

Szőnyeg János a kuratórium elnöke        Gál Béla a kuratórium tagja