Jegyzőkönyv

 

 

Készült: a Balatonfűzfőért Alapítvány 2008. júl. 22-én megtartott rendkívüli üléséről.

 

Jelen vannak:

Balogi András

                   Pintér István

                   Szőnyeg János a kuratórium tagjai,

                   Polniczky József az Ellenőrző Bizottság elnöke,

 

Szőnyeg János elnök köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes és azt megnyitotta. Jegyzőkönyv hitelesítésre felkérte Pintér Istvánt.

 

A kuratórium elnöke tájékoztatta a megjelenteket a rendkívüli ülés összehívásának okáról. Elmondta, hogy a Polgármesteri Hivatalból Székelyné Tóth Barbara aljegyző asszony felhívta, és tájékoztatta, hogy Gerebics Roland olimpikon kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz, melyben az olimpiára való felkészüléséhez kért támogatást. Polgármester asszony az alapítványhoz irányította, és kéri a kuratóriumot, hogy abból a pénzből, amit a Raiffeisen Banktól kapunk, nyújtsunk támogatást olimpikonunknak. A Raifffeisen Bank ugyanis 500 000,- Ft támogatást ígért, amikor az önkormányzat banki ügyintézését áthelyezte a Raiffeisen Bankhoz, és ezt az összeget az alapítvány fogja megkapni.

 

Emlékeztette továbbá a kuratóriumot, hogy múlt év decemberi ülésen a támogatások maximumát 40 000,- Ft-ban határoztuk meg, ezt a határozatot kizárólag Gerebics Roland esetében függesszük fel, mer itt 200 000,- Ft-os nagyságrendű támogatásról lesz szó.

 

A kuratórium egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

13/2008. (07. 22.) sz. kuratóriumi határozat

 

Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma úgy határozott, hogy kizárólag Gerebics Roland támogatása tárgyában felfüggeszti a 9/2007. (12. 12.) sz. kuratóriumi határozatát.

 

A kuratórium elnöke javaslatot tett 240 000,- támogatásra. Rövid vitát követően a kuratórium egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

14/2008. (07. 22.) sz. kuratóriumi határozat

 

Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma Gerebics Roland pályázatát érvényesnek tartva úgy határozott, hogy Gerebics Roland olimpikonnak, az olimpiára való felkészülésre 240 000,- Ft támogatást nyújt.
A támogatás kifizetésére azonban csak akkor kerülhet sor, ha a Raiffeisen Banktól az ígért összeg az alapítvány számláján megjelenik.

Kötelezi a kuratórium elnökét, hogy a szerződéskötésről és a támogatás kifizetéséről gondoskodjon.

 

Szőnyeg János tájékoztatta a kuratóriumot, hogy a VEGASZ is nyújtott be pályázatot, a Gombóc Fesztivál támogatására. Kérte a kuratóriumot, hogy ezt a pályázatot is bírálja el, ne várjuk meg a szeptemberi rendes ülést.

 

Pintér István a rendezvény támogatására 40 000,- Ft-ot javasolt, a kuratórium ezt elfogadva egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

15/2008. (07. 22.) sz. kuratóriumi határozat

 

Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma a VEGASZ pályázatát érvényesnek tartva úgy határozott, hogy a Gombóc Fesztivál rendezvényhez 40 000,- Ft támogatást nyújt.
Kötelezi a kuratórium elnökét, hogy a szerződéskötésről, és a támogatás kifizetéséről gondoskodjon.

 

Egyéb javaslat és hozzászólás nem volt, ezért a kuratórium elnöke az ülést bezárta.

K.m.f.

 

 

 

              …………………………………                             ……………………………..

                    Szőnyeg János                                       Pintér István