Jegyzőkönyv

 

 

 

Készült: a Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriumának 2008. XII. 17-én megtartott ülésén.

 

Szőnyeg János a kuratórium elnöke köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes.

 

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.

 

Napirend előtt: A jegyzőkönyv hitelesítésére a kuratórium Pintér Istvánt kérte fel. Az elnök a meghívóval egyezően tett javaslatot a napirendre, melyet a kuratórium egyhangúlag elfogadott. Kiegészítő javaslat nem hangzott el.

 

Napirend:

1.    Pályázatok elbírálása

2. Kompolthy-terem pályázat elszámolás

3. Pénzkezelő bank

4. Vegyes ügyek

 

 

1. Pályázatok elbírálása

 

A Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete a 2008. december 6-án megrendezett Mikulás-napi rendezvény  támogatására nyújtott be az alapítványhoz pályázatot. A kuratórium megállapította, hogy a pályázatban megjelölt tevékenység megfelel az Alapító Okirat célkitűzésének (kulturális tevékenység), ezért egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

18/2008. (12.17) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete részére, Mikulás napi családi összejövetel megszervezéséhez 20.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A támogatás feltételei szerződésben kerülnek rögzítésre.

 

 

 

 

A Csebszaltó Nyugdíjas Klub részére az Alapítvány a 4/2008. (03.17) sz. kuratóriumi határozatban 25.000,- Ft összegű támogatást biztosított, mely a támogatási cél meghiúsulása miatt nem került kifizetésre. A fentiekre való hivatkozással a Csebszaltó Nyugdíjas Klub a 2008. december 3-ai színházlátogatás megrendezéséhez kérte az Alapítvány támogatását. A beadott pályázatra a kuratórium egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

 

19/2008. (12.17) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma a Csebszaltó Nyugdíjas Klub részére, színházlátogatás megszervezéséhez 25.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A támogatás feltételei szerződésben kerülnek rögzítésre.

 

 

 

2. Kompolthy-terem pályázat elszámolás

 

 

A Kompolthy-terem pályázat megvalósításához az alábbi támogatások érkeztek az Alapítványhoz:

 

Crescom Kft.

10.000,- Ft

Nitrokémia Zrt.

100.000,- Ft

Szabóki Sándor

50.000,- Ft

Polgári Kézilőfegyver Kft.

150.000,- Ft

LLB Kft.

100.000,- Ft

Cardichem Kft.

250.000,- Ft

Magyar Művelődési Intézet

600.000,- Ft

Szabóki Sándor adomány átcsoportosítása

150.000,- Ft

Összesen:

1.410.000,- Ft

 

A támogatási összeg az alábbiak szerint került felhasználásra:

 

 

Magyar Művelődési Intézet szakértői díj

42.000,- Ft

Magyar Művelődési Intézet szakértői díj

30.000,- Ft

Szilágyi Bernadett

502.250,- Ft

APEH járulékok

299.000,- Ft

Szilágyi Bernadett

582.610,- Ft

Magyar Művelődési Intézet szakértői díj

24.000,- Ft

Összesen:

1.479.860,- Ft

 

 

A pályázat elszámolása a 9/2008. számon az MMIKL Képző és Iparművészeti Lektorátus felé megtörtént.

 

3. Pénzkezelő bank

 

 

A kuratórium tagjai egyhangúan arra az elhatározásra jutottak, hogy a pénzkezelő bank megváltoztatásának ügyében (a jelen gazdasági helyzet bizonytalanságainak figyelembe vételével) egy későbbi ülésen döntenek.

 

 

 

 

Egyéb javaslat és hozzászólás nem hangzott el, Szőnyeg János az ülést bezárta.

 

 

K.m.f.

 

 

Szőnyeg János a kuratórium elnöke

Pintér István a kuratórium tagja