Pályázati kiírás

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány kuratóriuma 2008. évre, az Alapító okirat célkitűzéseit elősegítő tevékenységekre, nevezetesen:

               települési életszínvonal emelését elősegítő,

               környezetvédelmet, a környezeti állapotok javítását célzó,

               az idegenforgalmi szerepkört erősítő,

               a sport és szabadidő tevékenységet erősítő,

               egészségmegőrző, betegségmegelőző,

               kulturális tevékenységet, kulturális örökség megóvását célzó,

               műemlékvédelmet segítő,

               a település fejlődését, arculatának megteremtését elősegítő – helytörténeti, közgazdasági, művészeti, szociológiai, stb. tanulmányokkal, alkotásokkal – tevékenységekre,

               köztéri alkotások megjelenítésének kezdeményezésére

pályázatot ír ki.

A fenti célkitűzésekre pályázhatnak: természetes és jogi személyek, továbbá civil szervezetek.

Nem pályázhatnak: politikai pártok és hozzájuk közelálló szervezetek.

A fenti célkitűzésekre egész évben lehet pályázni.

A pályázatokat az alapítvány címére kell megküldeni, a borítékon fel kell tüntetni: „PÁLYÁZAT”.

 A kuratórium a beérkezett pályázatokat negyedévenként (márc., jún., szept., dec.) bírálja el.

A pályázatok támogatására 2008-ban felhasználható összeg: 450 000,- Ft

A pályázatonként elnyerhető támogatás – a kuratórium döntése értelmében: 10-40 000,- Ft.

 

Az alapítvány kuratóriuma