Jegyzőkönyv

 

 

 

Készült: a Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriumának 2009. június 17-én megtartott ülésén.

 

Szőnyeg János a kuratórium elnöke köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes.

 

 

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.

 

 

Napirend előtt: A jegyzőkönyv hitelesítésére a kuratórium Gál Bélát kérte fel. Az elnök a meghívón szereplővel egyezően az alábbiakban tett javaslatot a napirendre, melyet a kuratórium egyhangúlag elfogadott. Kiegészítő javaslat nem hangzott el.

 

 

Napirend:

1. Pályázatok elbírálása

2.      Vegyes ügyek

 

 

 

1. Pályázatok elbírálása

 

A Balatonfűzfői Vendégváró és Gasztronómiai Egyesület a 2009. augusztus 1-jén megrendezésre kerülő III. Gombóc Fesztivál támogatására nyújtott be az alapítványhoz pályázatot. A kuratórium megállapította, hogy a pályázatban megjelölt tevékenység megfelel az Alapító Okirat célkitűzésének (kulturális tevékenység), ezért egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

3/2009. (06.17) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma a VEGASZ részére, a III. Gombóc Fesztivál megszervezéséhez 40.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A támogatás feltételei szerződésben kerülnek rögzítésre.

 

 

A Balatonfűzfői Lövész Egylet Koronglövő Szakosztálya a 41. GRAND PRIX Nemzetközi Koronglövőverseny megrendezéséhez kérte az alapítvány támogatását. A kuratórium megállapította, hogy a pályázatban megjelölt tevékenység megfelel az Alapító Okirat célkitűzésének, ezért egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

 

 

4/2009. (06.17) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma a Balatonfűzfői Lövész Egylet részére, a 41. GRAND PRIX megrendezéséhez 40.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A támogatás feltételei szerződésben kerülnek rögzítésre.

 

 

 

2. Vegyes ügyek

 

 

Szőnyeg János, a Kuratórium elnöke tájékoztatta a megjelenteket, hogy városunk polgármestere kérte a kuratórium javaslatát a balatonfűzfői településrészek elnevezésére. A Kuratórium tagjai megállapodtak, hogy a lakosság véleménye ismeretében a soron következő szeptemberi ülésen teszik meg javaslataikat.

 

 

 

Egyéb javaslat és hozzászólás nem hangzott el, Szőnyeg János az ülést bezárta.

 

 

K.m.f.

………………………………………                      …………………………………..

Szőnyeg János a kuratórium elnöke       Gál Béla a kuratórium tagja