Jegyzőkönyv

 

 

 

Készült: a Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriumának 2009. 09. 16-án megtartott ülésén.

 

Szőnyeg János a kuratórium elnöke köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes.

 

 

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.

 

 

Napirend előtt: A jegyzőkönyv hitelesítésére a kuratórium Pintér Istvánt kérte fel. Az elnök a meghívón szereplővel egyezően az alábbiakban tett javaslatot a napirendre, melyet a kuratórium egyhangúlag elfogadott. Kiegészítő javaslat nem hangzott el.

 

 

Napirend:

1.      Pályázatok elbírálása

2.      Javaslatadás a városrészek elnevezésére

3.      Vegyes ügyek

 

 

 

1. Pályázatok elbírálása

 

A Fűzfőgyártelepi Nyugdíjas Klub az 50 éves évforduló megrendezésének támogatásához nyújtott be az alapítványhoz pályázatot. A kuratórium megállapította, hogy a pályázatban megjelölt tevékenység megfelel az Alapító Okirat célkitűzésének (kulturális tevékenység), ezért egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

5/2009. (09.16) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma a Fűzfőgyártelepi Nyugdíjas Klub részére az 50 éves évforduló megrendezéséhez 40.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A támogatás feltételei szerződésben kerülnek rögzítésre.

 

 

A Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület az augusztus 20-i tüzijáték és a zenés utcabál megrendezéséhez kérte az alapítvány támogatását. A kuratórium megállapította, hogy a pályázatban megjelölt tevékenység megfelel az Alapító Okirat célkitűzésének, ezért egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

 

 

6/2009. (09.16) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma a Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület részére, az augusztus 20-i tűzijáték és zenés utcabál megrendezéséhez 40.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A támogatás feltételei szerződésben kerülnek rögzítésre.

 

 

A Balaton Nyugdíjas Klub a 2009. október 20-án megrendezésre kerülő kirándulás (Balatonszárszó, József Attila Emlékmúzeum, valamint a zalai Zichy Mihály Emlékmúzeum) támogatására nyújtott be pályázatot az alapítvány kuratóriumához. A kuratórium megállapította, hogy a pályázatban megjelölt tevékenység megfelel az Alapító Okirat célkitűzésének, ezért egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

 

7/2009. (09.16) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma a Balaton Nyugdíjas Klub részére szabadidős tevékenység támogatására 25.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A támogatás feltételei szerződésben kerülnek rögzítésre.

 

 

 

2. Javaslatadás a városrészek elnevezésére

 

 

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Polgármestere levélben megkereste az Alapítványt, melyben kérte, hogy a városrészek elnevezésére a tagok javaslatot adjanak. A kuratórium tagjai hosszas tanácskozás után az alábbi határozatot hozták.

 


8/2009. (09.16) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma a városrészek elnevezésére az alábbi egyöntetű javaslatot adja.

 

Fűzfőfürdő

Fűzfőgyártelep

Szalmási-telep

 

Az ún. Tobruki városrész elnevezését illetően 1 kuratóriumi tag Tobruk, 1 kuratóriumi tag Csebere elnevezést javasolt, míg ketten tartózkodtak.

 

 

3. Vegyes ügyek

 

 

Szőnyeg János, a Kuratórium elnöke tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Norvég Civil Támogatási Alap pályázatot írt ki, melyre az Alapítvány is nyújthat be pályázatot. A beadási határidő rövidsége miatt a tagok nem támogatták a pályázat elkészítését.

 

 

 

Egyéb javaslat és hozzászólás nem hangzott el, Szőnyeg János az ülést bezárta.

 

 

K.m.f.

…………………………………………                      …………………………………..

Szőnyeg János a kuratórium elnöke       Pintér István a kuratórium tagja