Jegyzőkönyv

 

 

Készült: a Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriumának 2009. december 21-én megtartott ülésén.

 

Szőnyeg János a kuratórium elnöke köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes.

 

 

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.

 

 

Napirend előtt: A jegyzőkönyv hitelesítésére a kuratórium Balogi Andrást kérte fel. Az elnök a meghívón szereplővel egyezően az alábbiakban tett javaslatot a napirendre, melyet a kuratórium egyhangúlag elfogadott. Kiegészítő javaslat nem hangzott el.

 

 

Napirend:

1.      Előzetes beszámoló az alapítvány pénzügyi helyzetéről

2.      Javaslattétel a „Balatonfűzfő kultúrájáért” kitüntető címre

3.      „Karnyújtásnyi Balaton”
a Boglári Általános Iskola Diákjainak felhívása

4.      Vegyes ügyek

 

 

1. Előzetes beszámoló az Alapítvány pénzügyi helyzetéről

 

A „Balatonfűzfőért” Alapítvány 2009. I-III. negyedévi gazdálkodás eredményéről

 

Bankszámlák egyenlegei

 

2009. január 1.

Nyitó Ft összeg

2009.09.30/10.31.

Megjegyzés

Folyószámla

80.146

102.488

 

Pénztár

9.774

4.604

 

Lekötött törzstőke

552.574

 

OTP Ingatlan bef.j.

Lekötött betét

0

811.224

Kamatozó kincstárj.

Lekötött betét

600.000

0

 

Lekötött betét

4.201.342

4.454.837

OTP Tőkegar. P.bef.

Összesen

5.443.836

5.373.153

 

 

Felosztható összeg pályázat támogatására

 

 

2009. évre átvitt felosztható eredmény.......................................................... 868.514,- Ft

2009. I-II. negyedévben felosztott eredmény................................................... 250.000,- Ft

Maradvány IV. negyedévre............................................................................. 618.514,- Ft

 

 

 

 

2. Javaslattétel „Balatonfűzfő Kultúrájáért” elismerő címre

 

 

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Polgármestere megkereste az Alapítványt, melyben kérte a civil szervezetek vezetőit, hogy a cím adományozására javaslataikat tegyék meg. A kuratórium tagjai, számbavéve az általuk érdemesnek ítélt személyeket, az alábbi határozatot hozták.

 

10/2009. (12.21) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma a „Balatonfűzfő Kultúrájáért” kitüntető címre néhai Molnár Jánosné Szegedi Mártát javasolják.

 

 

3. „Karnyújtásnyi Balaton” – a Boglári Általános Iskola Diákjainak felhívása

 

 

Szőnyeg János, a Kuratórium elnöke tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Boglári Általános Iskola diákjai megkeresték a civil szervezetek vezetőit, hogy a 2010. május 15-én megrendezésre kerülő élőlánc megszervezéséhez nyújtsanak segítséget. A kuratórium tagjai vállalták, hogy széles körben népszerűsítik a kezdeményezést.

 

 

4. Vegyes ügyek

 

 

Szőnyeg János, a Kuratórium elnöke tájékoztatta a megjelenteket, hogy a meghívó kiküldése óta más megkeresés nem érkezett, a kuratórium tagjai nem tettek javaslatot egyéb ügy megvitatására.

 

 

 

Egyéb javaslat és hozzászólás nem hangzott el, Szőnyeg János az ülést bezárta.

 

 

K.m.f.

…………………………………………                      ………………………………………..

Szőnyeg János a kuratórium elnöke     Balogi András a kuratórium tagja