Pályázati kiírás

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány kuratóriuma 2009. évre pályázatot ír ki az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységek, nevezetesen:

               települési életszínvonal emelését elősegítő,

               környezetvédelmet, a környezeti állapotok javítását célzó,

               az idegenforgalmi szerepkört erősítő,

               a sport és szabadidő tevékenységet erősítő,

               egészségmegőrzést, betegségmegelőzést,

               kulturális tevékenységet, kulturális örökség megóvását,

               műemlékvédelmet,

               a település fejlődését, arculatának megteremtését helytörténeti, közgazdasági, művészeti, szociológiai stb. tanulmányokkal, alkotásokkal, tevékenységekkel, köztéri alkotások megjelenítését segítő kezdeményezések támogatására.

.

A fenti célkitűzésekre pályázhatnak: természetes és jogi személyek, továbbá civil szervezetek.

Nem pályázhatnak: politikai pártok és hozzájuk közelálló szervezetek.

A fenti célkitűzésekre egész évben lehet pályázni.

A pályázatokat az alapítvány nevére, levelezési címére (8175 Balatonfűzfő, Zombor u. 44.) kell eljuttatni. A borítékon fel kell tüntetni: „PÁLYÁZAT”.

A kuratórium a beérkezett pályázatokat negyedévenként (márc., jún., szept., dec.) bírálja el.

A pályázatok támogatására 2009-ben felhasználható összeg: 868 000,- Ft

Egy-egy pályázatra – kuratóriumi határozat, valamint a kuratórium elbírálása alapján – maximum 40.000 Ft vissza nem térítendő támogatás nyújtható.

 

Az alapítvány kuratóriuma