Jegyzőkönyv

 

 

 

Készült: a Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriumának 2010. márc. 17-én megtartott ülésén.

 

Szőnyeg János a kuratórium elnöke köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes.

 

 

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.

 

Napirend előtt: A jegyzőkönyv hitelesítésére a kuratórium Pintér Istvánt kérte fel. Az elnök a meghívón szereplővel egyezően az alábbiakban tett javaslatot a napirendre, melyet a kuratórium egyhangúlag elfogadott. Kiegészítő javaslat nem hangzott el.

 

 

Napirend:

 

 

1.     Pályázatok elbírálása

2.     A 2009. évi beszámoló előkészítése

3.     Vegyes ügyek

 

1.) Pályázatok elbírálása

 

 

A Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete a 2010. május 1-én megrendezendő Vidám Majális rendezvény  támogatására nyújtott be az alapítványhoz pályázatot. A kuratórium megállapította, hogy a pályázatban megjelölt tevékenység megfelel az Alapító Okirat célkitűzésének (kulturális tevékenység), ezért egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

 

1/2010. (03.17) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete részére, a május 1-jei Vidám Majális megszervezéséhez 40.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A támogatás feltételei szerződésben kerülnek rögzítésre.

 

Király Anita a Csajox tánccsoport egységes fellépő ruha megvásárlásának támogatására nyújtott be az alapítványhoz pályázatot. A kuratórium megállapította, hogy a pályázatban megjelölt tevékenység megfelel az Alapító Okirat célkitűzésének (kulturális tevékenység), ezért egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

2/2010. (03.17) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma Király Anita  részére, a Csajox tánccsoport egységes fellépőruháinak megvásárlásának támogatására 40.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A támogatás feltételei szerződésben kerülnek rögzítésre.

 

 

A Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete a 2010. február 20-án megrendezett Hópehely Bál támogatására nyújtott be az alapítványhoz pályázatot. A kuratórium megállapította, hogy a pályázatban megjelölt tevékenység megfelel az Alapító Okirat célkitűzésének (kulturális tevékenység), de mivel ez az esemény már megtörtént, ezért egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

 

3/2010. (03.17) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete részére, a 2010. február 20-i Hópehely Bál megszervezéséhez vissza nem térítendő támogatást nem biztosít.

 

A Balatonfűzfői Vendégváró és Gasztronómiai Egyesület a 2010. augusztus 7-én megrendezésre kerülő IV. Gombóc Fesztivál támogatására nyújtott be az alapítványhoz pályázatot. A kuratórium megállapította, hogy a pályázatban megjelölt tevékenység megfelel az Alapító Okirat célkitűzésének (kulturális tevékenység), ezért egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

4/2010. (03.17) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma a VEGASZ részére, a IV. Gombóc Fesztivál megszervezéséhez 40.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A támogatás feltételei szerződésben kerülnek rögzítésre.

 

Magasházi Virág a saját regényének kiadásának támogatására nyújtott be az alapítványhoz pályázatot. A kuratórium megállapította, hogy a pályázatban megjelölt tevékenység megfelel az Alapító Okirat célkitűzésének (kulturális tevékenység), ezért egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

5/2010. (03.17) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma Magasházi Virág részére, a saját regényének kiadásának támogatására 30.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A támogatás feltételei szerződésben kerülnek rögzítésre.

 

 

A Balatonfűzfői Horgász Egyesület a horgászverseny megrendezésének támogatására nyújtott be az alapítványhoz pályázatot. A kuratórium megállapította, hogy a pályázatban megjelölt tevékenység megfelel az Alapító Okirat célkitűzésének (kulturális tevékenység), ezért egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

6/2010. (03.17) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma a Balatonfűzfői Horgászegyesület részére, a horgászverseny megrendezésének támogatására 40.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A támogatás feltételei szerződésben kerülnek rögzítésre.

 

 

A Pedagógus Nyugdíjas Klub Soproni kirándulás megszervezésének támogatására nyújtott be az alapítványhoz pályázatot. A kuratórium megállapította, hogy a pályázatban megjelölt tevékenység megfelel az Alapító Okirat célkitűzésének (kulturális tevékenység), ezért egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

7/2010. (03.17) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma a Pedagógus Nyugdíjas Klub részére Soproni kirándulás szervezéséhez 25.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A támogatás feltételei szerződésben kerülnek rögzítésre.

 

 


2.) A 2009. évi beszámoló előkészítése

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány 2009. évi egyszerűsített mérlege

 

 

2009. évi nyitó tételek

Bank + pénztár                     5.443.836,-            Alapítványi vagyon            1.000.000,-

                                                                        Pénzügyi eredmény            4.443.836,-

                                                                                                                        5.443.836,-

 

2009. évi pénzügyi eredmény levezetése:

Bevétel

 

2009. évi kamat                                                                                           643,- Ft

NCA támogatás                                                                              60.000,- Ft

OTP Értékpapír és befektetések hozama                                 326.873,- Ft

Kompolthy-terem visszautalás                                                   44.000,- Ft

APEH 1 % SZJA jóváírás                                                                       27.118,- Ft

Összes bevétel                                                                                  458.634,- Ft

 

Kiadás

 

Alapítvány költségei                                                                   131.293,- Ft

Támogatások kifizetése                                                               310.000,- Ft

Összes kiadás                                                                                    441.293,- Ft

 

2009. évi pénzügyi eredmény                                                       17.341,- Ft

 

2009. évi mérlegben szereplő pénzügyi eredmény

 

                        Előző évről                          4.443.836,- Ft

                        2009. évi                                   17.341,- Ft

                                                                        4.461.177,- Ft

 

2009. évi egyszerűsített mérleg

Befektetett pénzügyi eszközök

Tartós betét                      5.351.986,-

Saját tőke

Induló tőke                       1.000.000,-

Forgóeszközök

Pénzeszközök                      109.191,-

Önkormányzati támogatás

Pénzügyi eredmény         4.461.177,-

                                         5.461.177,-

                                        5.461.177,-

 

2010. évi nyitó tételek

Bank + pénztár                     5.461.177,-               Alapítványi vagyon     1.000.000,-

                                                                                    Pénzügyi eredmény    4.461.177,-

                                                                                                                             5.461.177,-

 

 

 

 

3.) Vegyes ügyek

 

 

Szőnyeg János, a Kuratórium elnöke tájékoztatta a megjelenteket, hogy a meghívó kiküldése óta más megkeresés nem érkezett, a kuratórium tagjai nem tettek javaslatot egyéb ügy megvitatására.

 

 

 

Egyéb javaslat és hozzászólás nem hangzott el, Szőnyeg János az ülést bezárta.

 

 

K.m.f.

 …………………………………………               ………………………………………..

Szőnyeg János a kuratórium elnöke     Pintér István a kuratórium tagja