Jegyzőkönyv

 

 

 

Készült: a Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriumának 2010. szeptember 15-én megtartott ülésén.

 

Szőnyeg János a kuratórium elnöke köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes.

 

 

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.

 

Napirend előtt: A jegyzőkönyv hitelesítésére a kuratórium Pintér Istvánt kérte fel. Az elnök a meghívón szereplővel egyezően az alábbiakban tett javaslatot a napirendre, melyet a kuratórium egyhangúlag elfogadott. Kiegészítő javaslat nem hangzott el.

 

 

Napirend:

 

 

1.     Pályázatok elbírálása

2.     Vegyes ügyek

 

1.) Pályázatok elbírálása

 

 

A Balatonfűzfői Civil Társaskör a 2010. augusztus 21-én megrendezett Fűzfői éjszakai Körtúra rendezvény támogatására nyújtott be az alapítványhoz pályázatot. A kuratórium megállapította, hogy a pályázatban megjelölt tevékenység megfelel az Alapító Okirat célkitűzésének (szabadidős tevékenység), ezért egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

 

14/2010. (09.15) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma a Balatonfűzfői Civil Társaskör részére, a 2010. augusztus 21-i Fűzfői éjszakai Körtúra megszervezéséhez 40.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A támogatás feltételei szerződésben kerülnek rögzítésre.

 

A Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület az augusztus 20-i lampionos vitorlás felvonulás, élőzenés utcabál, valamint a tűzijáték megvalósításának támogatására nyújtott be az alapítványhoz pályázatot. A kuratórium megállapította, hogy a pályázatban megjelölt tevékenység megfelel az Alapító Okirat célkitűzésének (kulturális tevékenység), ezért egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

 

15/2010. (09.15) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma a Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület részére, az augusztus 20-i rendezvény megszervezésének támogatására 40.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A támogatás feltételei szerződésben kerülnek rögzítésre.

 

 

 

Az Öveges József Szakiskola, Kollégium és Gimnázium diákönkormányzata az október 28-án megrendezésre kerülő Csipetke-nap támogatására nyújtott be az alapítványhoz pályázatot. A támogatás összegét egyenpoló vásárlására szeretnék fordítani. A kuratórium megállapította, hogy a pályázatban megjelölt tevékenység megfelel az Alapító Okirat célkitűzésének (kulturális tevékenység), ezért egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

 

16/2010. (09.15) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma az Öveges József Szakiskola, Kollégium és Gimnázium diákönkormányzata részére, a Csipetke-nap támogatására 40.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A támogatás feltételei szerződésben kerülnek rögzítésre.

 

 

 

 

2.) Vegyes ügyek

 

 

Szőnyeg János, a Kuratórium elnöke tájékoztatta a megjelenteket, hogy a meghívó kiküldése óta más megkeresés nem érkezett.

 

A kuratórium tagjai, Pintér István javaslatára úgy döntöttek, hogy a balatonfűzfői temetőbe 8-10 db kannát vásárolnak, mivel a múlt évben vásárolt kannák nagy része tönkrement, illetve eltűnt.

 

Szőnyeg János tájékoztatta a megjelenteket, hogy az 1%-os felajánlásokból 54.000,- Ft gyűlt össze, melyet az APEH a megfelelő igénylés benyújtása után átutal az Alapítvány számlájára.

 

 

A kuratórium elnöke tájékoztatta a kuratórium tagjait, hogy felmerült az a javaslat, hogy a lélekharang megvalósításához felajánlott adományokat az Alapítvány gyűjtse össze és kezelje. A kuratórium tagjai megbízták Szőnyeg Jánost, hogy ez ügyben vegye fel a kapcsolatot és egyeztessen Marton Béla polgármesterrel.

 

A kuratórium tagjai nem tettek javaslatot egyéb ügy megvitatására.

 

 

 

Egyéb javaslat és hozzászólás nem hangzott el, Szőnyeg János az ülést bezárta.

 

 

K.m.f.

 …………………………………………               ………………………………………..

Szőnyeg János a kuratórium elnöke     Pintér István a kuratórium tagja