Pályázati kiírás

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány kuratóriuma a 2010. évre pályázatot ír ki az Alapító Okirat célkitűzéseit elősegítő tevékenységekre, nevezetesen:

               települési életszínvonal emelését elősegítő,

               környezetvédelmet, a környezeti állapotok javítását célzó,

               az idegenforgalmi szerepkört erősítő,

               a sport és szabadidő tevékenységet erősítő,

               egészségmegőrzést, betegségmegelőzést,

               kulturális tevékenységet, kulturális örökség megóvását,

               műemlékvédelmet segítő,

               a település fejlődését, arculatának megteremtését helytörténeti, közgazdasági, művészeti, szociológiai stb. tanulmányokkal, alkotásokkal, tevékenységekkel, köztéri alkotások megjelenítésének kezdeményezésére pályázatot ír ki.

.

A fenti célkitűzésekre pályázhatnak: természetes és jogi személyek, továbbá civil szervezetek.

Nem pályázhatnak: politikai pártok és hozzájuk közelálló szervezetek.

A fenti célkitűzésekre egész évben lehet pályázni.

A pályázatokat az alapítvány nevére, levelezési címére (8175 Balatonfűzfő, Zombor u. 44.) kell eljuttatni. A borítékon fel kell tüntetni: „PÁLYÁZAT”.

A kuratórium a beérkezett pályázatokat negyedévenként (márc., jún., szept., dec.) bírálja el.

A pályázatok támogatására 2010-ben felhasználható összeg: 450 000,- Ft

A pályázatonként elnyerhető (vissza nem térítendő) támogatás - a kuratórium döntése értelmében - 10.000-40.000 Ft.

 

Az alapítvány kuratóriuma