Jegyzőkönyv

 

 

 

Készült: a Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriumának 2011. 03. 16-án megtartott ülésén.

 

Szőnyeg János a kuratórium elnöke köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes.

 

 

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.

 

Napirend előtt: A jegyzőkönyv hitelesítésére a kuratórium Pintér Istvánt kérte fel. Az elnök a meghívón szereplővel egyezően az alábbiakban tett javaslatot a napirendre, melyet a kuratórium egyhangúlag elfogadott. Kiegészítő javaslat nem hangzott el.

 

 

Napirend:

 

 

1.     Pályázatok elbírálása.

2.     A 2010. évi beszámoló

3.     Vegyes ügyek

 

1./ Pályázatok elbírálása

 

 

A Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete a 2011. május 1-jén megrendezendő Vidám Majális rendezvény támogatására nyújtott be az alapítványhoz pályázatot. A kuratórium megállapította, hogy a pályázatban megjelölt tevékenység megfelel az Alapító Okirat célkitűzésének (kulturális tevékenység), ezért egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

 

1/2011. (03.16) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete részére, a május 1-jei Vidám Majális megszervezéséhez 30.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A támogatás feltételei szerződésben kerülnek rögzítésre.

 

Király Anita a Csajox tánccsoport egységes fellépő ruha megvásárlásának támogatására nyújtott be az alapítványhoz pályázatot. A kuratórium megállapította, hogy a pályázatban megjelölt tevékenység megfelel az Alapító Okirat célkitűzésének (kulturális tevékenység), ezért egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

 

2/2011. (03.16) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma Király Anita részére, a Csajox tánccsoport egységes fellépőruháinak megvásárlásának támogatására 30.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A támogatás feltételei szerződésben kerülnek rögzítésre.

 

 

A Fűzfői Atlétikai Klub a „Volt egyszer egy Balaton Kupa” című kiadvány nyomdai költségének támogatására nyújtott be az alapítványhoz pályázatot. A kuratórium megállapította, hogy a pályázatban megjelölt tevékenység megfelel az Alapító Okirat célkitűzésének (kulturális tevékenység), ezért egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

3/2011. (03.16) sz. kuratóriumi határozat

 

A Fűzfői Atlétikai Klub a „Volt egyszer egy Balaton Kupa” című kiadvány nyomdai költségének támogatására 25.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A támogatás feltételei szerződésben kerülnek rögzítésre.

 

A Balatonfűzfői Honismereti Klub Fűzfő tábla készítéséhez kérte az alapítvány támogatását. A kuratórium megállapította, hogy a pályázatban megjelölt tevékenység megfelel az Alapító Okirat célkitűzésének (kulturális tevékenység), ezért egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

4/2011. (03.16) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma a Balatonfűzfői Honismereti Klub részére, tábla készítéséhez 15.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A támogatás feltételei szerződésben kerülnek rögzítésre.

 

 

A Balatonfűzfői Horgász Egyesület a Madarak és Fák napja megrendezésének támogatására nyújtott be az alapítványhoz pályázatot. A kuratórium megállapította, hogy a pályázatban megjelölt tevékenység megfelel az Alapító Okirat célkitűzésének (kulturális tevékenység), ezért egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

5/2011. (03.16) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma a Balatonfűzfői Horgászegyesület részére, a Madarak és Fák napja megrendezésének támogatására 30.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A támogatás feltételei szerződésben kerülnek rögzítésre.

 

 

Gerendás Lajos kutatások Fűzfő múltjában történő tevékenységének támogatására nyújtott be az alapítványhoz pályázatot. A kuratórium megállapította, hogy a pályázatban megjelölt tevékenység nem felel meg az Alapító Okirat célkitűzésének, ezért egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

6/2011. (03.16) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma Gerendás Lajos pályázatát nem támogatja.

 

 

 

A Balatonfűzfői Munkahelyekért Egyesület a település életszínvonal emelését segítő tevékenység támogatására nyújtott be az alapítványhoz pályázatot. A kuratórium megállapította, hogy a pályázatban megjelölt tevékenység nem felel meg az Alapító Okirat célkitűzésének, ezért egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

7/2011. (03.16) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma a Balatonfűzfői Munkahelyekért Egyesület pályázatát nem támogatja.

 

 

 

 

 

 

 

 

2./ A 2010. évi beszámoló

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány 2010. évi egyszerűsített mérlege

 

 

2010. évi nyitó tételek

Bank + pénztár                     5.461.177,-            Alapítványi vagyon            1.000.000,-

                                                                        Pénzügyi eredmény            4.461.177,-

                                                                                                                        5.461.177,-

 

 

2010. évi pénzügyi eredmény levezetése:

Bevétel

 

2010. évi kamat                                                                                           479,- Ft

OTP Értékpapír és befektetések hozama                                 197.849,- Ft

APEH 1 % SZJA jóváírás                                                                       54.861,- Ft

Összes bevétel                                                                                  253.189,- Ft

 

Kiadás

 

Alapítvány költségei                                                                     78.881,- Ft

Támogatások kifizetése                                                               485.000,- Ft

Összes kiadás                                                                                    563.881,- Ft

 

2010. évi pénzügyi eredmény                            - 310.692,- Ft

 

2010. évi mérlegben szereplő pénzügyi eredmény

 

                        Előző évről                          4.461.177,- Ft

                        2010. évi                              - 310.692,- Ft

                                                                        4.150.215,- Ft

 

2010. évi egyszerűsített mérleg

Befektetett pénzügyi eszközök

Tartós betét                       4.947.755,-

Saját tőke

Induló tőke                        1.000.000,-

Forgóeszközök

Pénzeszközök                       202.460,-

Önkormányzati támogatás

Pénzügyi eredmény           4.150.215,-

                                          5.150.215,-

                                          5.150.215,-

 

2011. évi nyitó tételek

Bank + pénztár                     5.150.215,-            Alapítványi vagyon            1.000.000,-

                                                                        Pénzügyi eredmény            4.150.215,-

                                                                                                                        5.150.215,-

 

 

 

 

 

 

3./ Vegyes ügyek

 

 

Szőnyeg János, a Kuratórium elnöke tájékoztatta a megjelenteket, hogy a meghívó kiküldése óta más megkeresés nem érkezett, a kuratórium tagjai nem tettek javaslatot egyéb ügy megvitatására.

 

 

 

Egyéb javaslat és hozzászólás nem hangzott el, Szőnyeg János az ülést bezárta.

 

 

K.m.f.

…………………………………………               ………………………………………..

Szőnyeg János a kuratórium elnöke     Pintér István a kuratórium tagja