Jegyzőkönyv

 

 

 

Készült: a Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriumának 2011. IX. 14-én megtartott ülésén.

 

Szőnyeg János a kuratórium elnöke köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes.

 

 

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.

 

Napirend előtt: A jegyzőkönyv hitelesítésére a kuratórium Gál Bélát kérte fel. Az elnök a meghívón szereplővel egyezően az alábbiakban tett javaslatot a napirendre, melyet a kuratórium egyhangúlag elfogadott. Kiegészítő javaslat nem hangzott el.

 

Napirend:

 

1.     Pályázatok elbírálása

2.     Vegyes ügyek

 

1./ Pályázatok elbírálása

 

 

A CSEB-SZAL-TO Nyugdíjas Klub a tobruki szüreti felvonulás és bál megrendezésének támogatására nyújtott be az alapítványhoz pályázatot. A kuratórium megállapította, hogy a pályázatban megjelölt tevékenység megfelel az Alapító Okirat célkitűzésének (kulturális tevékenység), ezért egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

 

11/2011. (09.14) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma a CSEB-SZAL-TO Nyugdíjas Klub részére, a tobruki szüreti felvonulás és bál megrendezésének támogatására 30.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A támogatás feltételei szerződésben kerülnek rögzítésre.

 

M. Mészáros Éva a második verseskötetének kiadásának támogatására nyújtott be az alapítványhoz pályázatot. A kuratórium megállapította, hogy a pályázatban megjelölt tevékenység megfelel az Alapító Okirat célkitűzésének (kulturális tevékenység), ezért egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

 

12/2011. (09.14) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma M. Mészáros Éva részére, a II. verseskötetének megjelentetésének támogatására 25.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A támogatás feltételei szerződésben kerülnek rögzítésre.

 

 

A Balatonfűzfői Civil Társaskör a Fűzfő Éjszakai Körtúra támogatására nyújtott be az alapítványhoz pályázatot. A kuratórium megállapította, hogy a pályázatban megjelölt tevékenység megfelel az Alapító Okirat célkitűzésének (kulturális tevékenység), ezért egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

13/2011. (09.14) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma a Balatonfűzfői Civil Társaskör részére, a Fűzfő Éjszakai Körtúra támogatására 40.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A támogatás feltételei szerződésben kerülnek rögzítésre.

 

 

3./ Vegyes ügyek

 

 

Szőnyeg János, a Kuratórium elnöke tájékoztatta a megjelenteket, hogy a lélekharang megvalósításához a mai napig 27 adakozótól 41.000,- Ft érkezett az alapítvány számlájára. A meghívó kiküldése óta más megkeresés nem érkezett, a kuratórium tagjai nem tettek javaslatot egyéb ügy megvitatására.

 

 

Egyéb javaslat és hozzászólás nem hangzott el, Szőnyeg János az ülést bezárta.

 

 

K.m.f.

…………………………………………           ………………………………………..

Szőnyeg János a kuratórium elnöke     Gál Béla a kuratórium tagja