Jegyzőkönyv

 

 

 

Készült: a Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriumának 2011. 12. 14-én megtartott ülésén.

 

Szőnyeg János a kuratórium elnöke köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes.

 

 

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.

 

Napirend előtt: A jegyzőkönyv hitelesítésére a kuratórium elnöke Pintér Istvánt kérte fel. Az elnök a meghívón szereplővel egyezően az alábbiakban tett javaslatot a napirendre, melyet a kuratórium egyhangúlag elfogadott. Kiegészítő javaslat nem hangzott el.

 

Napirend:

 

1.     Az alapítvány pénzügyi állapotának áttekintése

2.     Vegyes ügyek

 

1./ Az alapítvány pénzügyi állapotának áttekintése

 

 

Felosztható összeg pályázat támogatására

 

 

2011. évre átvitt felosztható eredmény                                 671.337,- Ft

2011. évi kamat                                                                            165,- Ft

OTP Értékpapír és befektetések hozama                              123.864,- Ft

APEH 1 % SZJA jóváírás                                                         49.949,- Ft

Összes bevétel                                                                      845.275,- Ft

2011. évben jóváhagyott és kifiz. alapítványi támogatás       265.000,- Ft

2012. évben felosztható eredmény                                    580.275,- Ft

 

 

2./ Vegyes ügyek

 

Gerendás Lajos kérelmet nyújtott be az Alapítványhoz, hogy a részére megítélt 15.000,- Ft összegű támogatást átcsoportosíthassa a Honismereti Füzetek első számának nyomdaköltségére. A kuratórium tagjai egyöntetűen úgy határoztak, hogy a kért átcsoportosítást nem támogatják, ezért egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozták:

 

14/2011. (12.14) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma a Gerendás Lajos által beadott átcsoportosítási kérelmet nem támogatja.

 

 

 

Szőnyeg János, a Kuratórium elnöke tájékoztatta a megjelenteket, hogy az Alapítónál kezdeményezte a kuratóriumi tagságának megszüntetését, amelyet az Alapító tudomásul vett, és intézkedést ígért az új elnök felkérésére.

 

 

Egyéb javaslat és hozzászólás nem hangzott el, Szőnyeg János az ülést bezárta.

 

 

K.m.f.

…………………………………………           ………………………………………..

Szőnyeg János a kuratórium elnöke     Pintér István a kuratórium tagja