1. sz. melléklet

 

Közhasznúsági jelentés a 2011. évről

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Alapítói Okiratában kizárólag közhasznú támogatási célok szerepelnek. Ennek alapján rendelte el a Veszprém Megyei Bíróság, a PK. 60 198/1993/5. sz. végzésével, az alapítvány közhasznúsági nyilvántartásba vételét.

Az alábbiakban a közhasznúsági jelentés tartalmi követelményének megfelelően tájékoztatom az alapítót:

a)      A számviteli beszámolót az „Egyszerűsített beszámoló” (mérleg és eredmény-kimutatás) tartalmazza.

b)      Az alapítvány 2011-ben a központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, támogatásban nem részesült.

c)      Az alapítvány – az Alapító Okiratban szabályozott módon – vagyonának kamatait, hozadékát, és a befizetett támogatások 80%-át használhatta fel a beérkezett pályázatok vissza nem térítendő támogatására. A kuratórium ebből az összegből – a beérkezett pályázatokra – 305 000,- Ft támogatást ítélt meg, ebből, egy nem teljesült pályázat miatt, 290 000,- Ft-ot fizetett ki.

d)      Az Alapító Okirat céljai szerinti 2011. évi juttatásokat a mellékelt kimutatás tartalmazza.

e)      Alapítványunk nem részesült a helyi és egyéb önkormányzatoktól támogatásban.

f)        Az alapítvány tisztségviselői nem éltek költségeik elszámolásával.

g)      Az alapítvány nem folytat vállalkozói tevékenységet és vagyonából ilyen célra nem fordított.

h)      Az alapítvány kuratóriuma, támogatásait kulturális, sport és szabadidő tevékenység céljára nyújtotta, mely célok megegyeznek – az Alapító Okiratban kitűzött támogatási célokon túl – a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló törekvésekkel.

 

Balatonfűzfő, 2012. március 5.

 

                                                                                          Szőnyeg János s.k.

                                                                                                    elnök