Jegyzõkönyv

 

 

 

Készült: a Balatonfûzfõért Alapítvány Kuratóriumának 2012. június 20-án megtartott ülésén.

 

Gyurkovics Ágnes, a kuratórium elnöke köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes.

 

 

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.

 

Napirend elõtt: A jegyzõkönyv hitelesítésére a kuratórium Pintér Istvánt kérte fel. Az elnök a meghívón szereplõvel egyezõen az alábbiakban tett javaslatot a napirendre, melyet a kuratórium egyhangúlag elfogadott. Kiegészítõ javaslat nem hangzott el.

 

 

Napirend:

 

 

1.     Pályázatok elbírálása

2.     Vegyes ügyek

 

1.) Pályázatok elbírálása

 

 

Gerendás Lajos a Balatonfûzfõi Honismereti Füzetek megjelenésének támogatására nyújtott be az elõzõ ülésen már tárgyalt pályázatot. A kuratórium megállapította, hogy a kiadvány Polgármesteri felkérés alapján valósul meg. A kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy a pályázat támogatását a III. füzet kutatási munkáit tudja támogatni.

 

 

5/2012. (06.20) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfûzfõért Alapítvány Kuratóriuma a Gerendás Lajos által benyújtott pályázat kutatási munkáinak költségeire 15.000 Ft összegben támogatást nyújt.

A támogatás feltételei szerzõdésben kerülnek rögzítésre.

 

 

A Balatonfûzfõi Vállalkozások és Civil Szervezõdések Egyesülete a 2012. május 1-jén megrendezendõ Vidám Majális rendezvény  támogatására nyújtott be az alapítványhoz pályázatot. A kuratórium megállapította, hogy a pályázatban megjelölt tevékenység megfelel az Alapító Okirat célkitûzésének (kulturális tevékenység), ezért egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

 

6/2012. (06.20) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfûzfõért Alapítvány Kuratóriuma a Balatonfûzfõi Vállalkozások és Civil Szervezõdések Egyesülete részére, a május 1-jei Vidám Majális megszervezéséhez 40.000 Ft összegû, vissza nem térítendõ támogatást biztosít.

A támogatás feltételei szerzõdésben kerülnek rögzítésre.

 

 

Király Anita a Csajox tánccsoport egységes fellépõ ruha megvásárlásának támogatására nyújtott be az alapítványhoz pályázatot. A kuratórium megállapította, hogy a pályázatban megjelölt tevékenység megfelel az Alapító Okirat célkitûzésének (kulturális tevékenység), ezért egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

 

7/2012. (06.20) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfûzfõért Alapítvány Kuratóriuma Király Anita részére, a Csajox tánccsoport egységes fellépõruháinak megvásárlásának támogatására 40.000 Ft összegû, vissza nem térítendõ támogatást biztosít.

A támogatás feltételei szerzõdésben kerülnek rögzítésre.

 

 

A Csebszaltó Nyugdíjas Klub a 14. Szüreti felvonulás (2012.szeptember 1.) megrendezésének támogatására nyújtott be az alapítványhoz pályázatot. A kuratórium megállapította, hogy a pályázatban megjelölt tevékenység megfelel az Alapító Okirat célkitûzésének, ezért egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

 

8/2012. (06.20) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfûzfõért Alapítvány Kuratóriuma a Csebszaltó Nyugdíjas Klub  részére, a 14. Szüreti Felvonulás megrendezésének támogatására 30.000 Ft összegû, vissza nem térítendõ támogatást biztosít.

A támogatás feltételei szerzõdésben kerülnek rögzítésre.

 

 

 

A Fûzfõi Atlétikai Klub a sportág megalakításának 55. évfordulója alkalmából kiadásra kerülõ „Fûzfõi Kosárlabda Képekben” címû kiadvány támogatására kérte az Alapítvány segítségét. A kuratórium megállapította, hogy a pályázatban megjelölt tevékenység megfelel az Alapító Okirat célkitûzésének, ezért egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

 

 

9/2012. (06.20) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfûzfõért Alapítvány Kuratóriuma a Fûzfõi Atlétikai Klub részére, a „Fûzfõi Kosárlabda Képekben” címû kiadvány megjelenésének támogatására 40.000 Ft összegû, vissza nem térítendõ támogatást biztosít.

A támogatás feltételei szerzõdésben kerülnek rögzítésre.

 

 

A Balatonfûzfõi Vendégváró és Gasztronómiai Egyesület a 2012. augusztus 4-én megrendezésre kerülõ Gombóc Fesztivál támogatására nyújtott be az alapítványhoz pályázatot. A kuratórium megállapította, hogy a pályázatban megjelölt tevékenység megfelel az Alapító Okirat célkitûzésének (kulturális tevékenység), ezért egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

10/2012. (06.20) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfûzfõért Alapítvány Kuratóriuma a VEGASZ részére, a  Gombóc Fesztivál megszervezéséhez 40.000 Ft összegû, vissza nem térítendõ támogatást biztosít.

A támogatás feltételei szerzõdésben kerülnek rögzítésre.

 

 

2.) Vegyes ügyek

 

 

Gyurkovics Ágnes, a Kuratórium elnöke tájékoztatta a megjelenteket, hogy a május hónapban megtartott képviselõtestületi ülésen határozat született a Vállalkozást segítõ Alapítvány és a Balatonfûzfõért Alapítvány összevonásáról.

A Kuratórium Elnöke az adminisztrációs és könyvelési feladatok ellátásáért javaslatot tett az ügyintézõ részére díjazás megállapítására. A javaslatot  a kuratórium évi 2*75.000,- Ft összegben elfogadta.

 

11/2012. (06.20) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfûzfõért Alapítvány Kuratóriuma a könyvelési és adminisztrációs feladatok ellátásáért az ügyintézõ részére évi 2*75.000,- Ft díjazást állapít meg. A fenti összeg számla alapján, félévente kerül átutalásra.

 

A Kuratórium Elnöke tájékoztatta a kuratórium tagjait, hogy az elnök személyének változása miatt az internet hozzáférés módosítását kezdeményezni kell a szolgáltatónál. A kuratórium a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

 

 

12/2012. (06.20) sz. kuratóriumi határozat

 

2012. július 1-jétõl az internet hozzáférés átirányításra kerül a Kuratórium Elnöke részére.

 

 

 

 

A kuratórium tagjai nem tettek javaslatot egyéb ügy megvitatására.

 

 

Egyéb javaslat és hozzászólás nem hangzott el, Gyurkovics Ágnes az ülést bezárta.

 

 

K.m.f.

…………………………………………           ………………………………………..

Gyurkovics Ágnes a kuratórium elnöke Pintér István a kuratórium tagja