Jegyzőkönyv

 

 

 

Készült: a Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriumának 2012. december 12-én megtartott ülésén.

 

Gyurkovics Ágnes, a kuratórium elnöke köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes.

 

 

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.

 

Napirend előtt: A jegyzőkönyv hitelesítésére a kuratórium Pintér Istvánt kérte fel. Az elnök a meghívón szereplővel egyezően az alábbiakban tett javaslatot a napirendre, melyet a kuratórium egyhangúlag elfogadott. Kiegészítő javaslat nem hangzott el.

 

 

Napirend:

 

 

1.    Pályázatok elbírálása

2.    Az alapítványt érintő önkormányzati határozat ismertetése

3.    Vegyes ügyek

 

1) Pályázatok elbírálása

 

 

A jelen kuratóriumi ülésre pályázat nem érkezett be.

 

 

 

2) Az alapítványt érintő önkormányzati határozat ismertetése

 

 

Gyurkovics Ágnes, a Kuratórium elnöke tájékoztatta a megjelenteket, hogy a 2012. november 20-i képviselőtestületi ülésen a 375/2012 sz. határozat értelmében megszületett az összevonás alá kerülő alapítvány új összetétele, amely 2013. január 1-jétől kezdi meg a munkáját.

 

 

 

 

3) Vegyes ügyek

 

Vegyes ügyek között tájékoztatásul elhangzott, hogy 2012. évben összesen 9 pályázat került támogatásra, összesen 315.000,- Ft összegben.

 

 

A kuratórium tagjai nem tettek javaslatot egyéb ügy megvitatására.

 

 

Egyéb javaslat és hozzászólás nem hangzott el, Gyurkovics Ágnes az ülést bezárta.

 

 

K.m.f.

………………………………………           ………………………………………..

Gyurkovics Ágnes a kuratórium elnöke   Pintér István a kuratórium tagja