1. sz. melléklet

 

Közhasznúsági jelentés a 2012. évről

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Alapítói Okiratában kizárólag közhasznú támogatási célok szerepelnek. Ennek alapján rendelte el a Veszprém Megyei Bíróság, a PK. 60 198/1993/5. sz. végzésével, az alapítvány közhasznúsági nyilvántartásba vételét.

Az alábbiakban a közhasznúsági jelentés tartalmi követelményének megfelelően tájékoztatom az alapítót:

a)      A számviteli beszámolót az a kettős könyvviteli mérleg és eredmény-kimutatás tartalmazza.

b)      Az alapítvány 2012-ben a központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, támogatásban nem részesült.

c)      Az alapítvány – az Alapító Okiratban szabályozott módon – vagyonának kamatait, hozadékát, és a befizetett támogatások 80%-át használhatta fel a beérkezett pályázatok vissza nem térítendő támogatására. A kuratórium ebből az összegből – a beérkezett pályázatokra – 315 000,- Ft támogatást ítélt meg, s fizetett ki.

d)      Az Alapító Okirat céljai szerinti 2012. évi juttatásokat a mellékelt kimutatás tartalmazza.

e)      Alapítványunk nem részesült a helyi és egyéb önkormányzatoktól támogatásban.

f)        Az alapítvány tisztségviselői nem éltek költségeik elszámolásával.

g)      Az alapítvány nem folytat vállalkozói tevékenységet és vagyonából ilyen célra nem fordított.

h)      Az alapítvány kuratóriuma, támogatásait kulturális, sport és szabadidő tevékenység céljára nyújtotta, mely célok megegyeznek – az Alapító Okiratban kitűzött támogatási célokon túl – a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló törekvésekkel.

 

Balatonfűzfő, 2013. február 13.

 

      Gyurkovics Ágnes s.k.

              elnök