Jegyzőkönyv

 

 

 

Készült: a Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriumának 2013. február 11-én megtartott rendkívüli ülésén.

 

Gyurkovics Ágnes, a kuratórium elnöke köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes.

 

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.

 

Napirend előtt: A jegyzőkönyv hitelesítésére a kuratórium Pintér Istvánt kérte fel. Az elnök a meghívón szereplővel egyezően az alábbiakban tett javaslatot a napirendre, melyet a kuratórium egyhangúlag elfogadott. Kiegészítő javaslat nem hangzott el.

 

 

Napirend:

 

1.    2012. évi beszámoló elfogadása

2.    Tájékoztatás az alapítványok összevonásának jelenlegi állásáról

3.    Vegyes ügyek

 

1) 2012. évi beszámoló elfogadása

 

2012. évi záró tételek

 

Bank + pénztár   3.129.155,-        Alapítványi vagyon      1.000.000,-

                                                        Pénzügyi eredmény     2.129.155,-

                                                                                              3.129.155,-

 

Felosztható összeg pályázat támogatására

 

 

2012. évre átvitt felosztható eredmény                               580.275,- Ft

2012. évi kamat                                                                          173,- Ft

OTP Értékpapír és befektetések hozama                           152.399,- Ft

APEH 1% SZJA jóváírás                                                        35.595,- Ft

Összes felosztható eredmény                                             768.442,- Ft

2012. évben jóváhagyott és kifizetett alapítványi tám.      315.000,- Ft

2013. évben felosztható eredmény                           453.442,- Ft

 

 

 

 

1/2013. (02.11) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma az Alapítvány 2012. évi beszámolóját elfogadja.

 

 

2) Tájékoztatás az alapítványok összevonásának jelenlegi állásáról

 

Gyurkovics Ágnes, a Kuratórium elnöke tájékoztatta a megjelenteket, hogy az alapítványok összevonása még nem történt meg, és a 3/2013. (2013.01.11) iktatószámú nyilatkozat alapján kéri a megjelenteket, hogy az abban foglaltak szerint az új, módosított Alapító Okirat jogerőre emelkedéséig folyamatosan végezzék a munkájukat.

 

 

3) Vegyes ügyek

 

Vegyes ügyek között tájékoztatásul elhangzott, hogy a Lélekharangra az alapítványunkhoz befizetett összeg az Önkormányzat részére átutalásra került.

 

 

A kuratórium tagjai nem tettek javaslatot egyéb ügy megvitatására.

 

 

Egyéb javaslat és hozzászólás nem hangzott el, Gyurkovics Ágnes az ülést bezárta.

 

 

K.m.f.

…………………………………………           ………………………………………..

Gyurkovics Ágnes a kuratórium elnöke   Pintér István a kuratórium tagja