Jegyzőkönyv

 

 

 

Készült: a Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriumának 2013.március 27-én megtartott ülésén.

 

Gyurkovics Ágnes, a kuratórium elnöke köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes.

 

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.

 

Napirend előtt: A jegyzőkönyv hitelesítésére a kuratórium Balogi Istvánt kérte fel. Az elnök a meghívón szereplővel egyezően az alábbiakban tett javaslatot a napirendre, melyet a kuratórium egyhangúlag elfogadott. Kiegészítő javaslat nem hangzott el.

 

Napirend:

 

1.    Beérkezett pályázatok elbírálása

2.    Vegyes ügyek

 

 

1) Beérkezett pályázatok elbírálása

 

A Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete a Balaton Csillagvizsgáló LEADER Kultúrközpont egy éves évfordulójára megrendezendő rendezvénysorozat támogatására nyújtott be az alapítványhoz pályázatot. A kuratórium megállapította, hogy a pályázatban megjelölt tevékenység megfelel az Alapító Okirat célkitűzésének (kulturális tevékenység), ezért egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

 

2/2013. (03.27) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete részére, a Balaton Csillagvizsgáló LEADER Kultúrközpont egy éves évfordulójára megrendezendő rendezvénysorozat támogatására 40.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A támogatás feltételei szerződésben kerülnek rögzítésre.

A Fűzfői Atlétikai Klub a megalakításának 85. évfordulója alkalmából az ünnepi közgyűlés megrendezésének támogatására kérte az Alapítvány segítségét. A kuratórium megállapította, hogy a pályázatban megjelölt tevékenység megfelel az Alapító Okirat célkitűzésének, ezért egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

 

3/2013. (03.27) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma a Fűzfői Atlétikai Klub részére, az ünnepi közgyűlés megrendezésének támogatására 20.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A támogatás feltételei szerződésben kerülnek rögzítésre.

 

A Balatonfűzfői Hírlap a Balatonfűzfői Honismereti Füzetek 4-5. szám nyomdaköltségének támogatására nyújtott be az alapítványhoz pályázatot. A kuratórium megállapította, hogy a pályázatban megjelölt tevékenység megfelel meg az Alapító Okirat célkitűzésének, ezért többségi (2:1) szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

 

4/2013. (03.27) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfői Hírlap részére, a Balatonfűzfői Honismereti Füzetek nyomdaköltségének támogatására az alapítvány 30.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A támogatás feltételei szerződésben kerülnek rögzítésre.

 

A Balatonfűzfői Balaton Dalkör a május hónapban megrendezésre kerülő szomszédolás támogatásához kérte az Alapítvány támogatását. A kuratórium megállapította, hogy a pályázatban megjelölt tevékenység megfelel meg az Alapító Okirat célkitűzésének, ezért egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

 

5/2013. (03.27) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma a Balaton Dalkör részére, a május havi szomszédolás megrendezéséhez az alábbi kikötéssel 20.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt. A szomszédolás keretében megrendezésre kerülő műsor legyen nyilvános, mindenki számára megtekinthető.

A támogatás feltételei szerződésben kerülnek rögzítésre.

A Balatonfűzfői Munkahelyekért Egyesület infrastruktúra támogatására nyújtott be az alapítványhoz pályázatot. A kuratórium megállapította, hogy a pályázatban megjelölt tevékenység nem egyértelmű, ezért kéri az Egyesületet, hogy bocsássa rendelkezésre beszámolóját és az Alapító Okiratát, hogy megismerhesse az általa végzett tevékenységet. Fentiek alapján az alapítvány kuratóriuma egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

6/2013. (03.27) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma a Balatonfűzfői Munkahelyekért Egyesület pályázatát a hiánypótlás beérkezése után újra tárgyalja.

 

Gerendás Lajos a Balatonfűzfői Honismereti Füzetek két kötetének megjelenésének (Mámai Romtemplom) támogatására nyújtott be pályázatot. A kuratórium megállapította, hogy a pályázatban megjelölt tevékenység megfelel meg az Alapító Okirat célkitűzésének, ezért egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

7/2013. (03.27) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma a Gerendás Lajos által benyújtott pályázat kutatási munkáinak költségeire 2×10.000,- Ft összegben támogatást nyújt.

A támogatás feltételei szerződésben kerülnek rögzítésre.

 

Gerendás Szabolcs szociológia szakos hallgató a Honismereti Füzetekben megjelentetni kívánt „A Nitrokémia szerepe Balatonfűzfő életében” kutatómunkához kérte az Alapítvány támogatását. Az Alapítvány kuratóriuma úgy döntött, hogy a témaválasztás nem szerencsés, mivel ezt a témát már több szerző is feldolgozta, ezért egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

8/2013. (03.27) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma a Gerendás Szabolcs által benyújtott pályázat kutatási munkáit nem támogatja.

 

A CSEB-SZAL-TO Nyugdíjas Klub a tobruki szüreti felvonulás és bál megrendezésének támogatására nyújtott be az alapítványhoz pályázatot. A kuratórium megállapította, hogy a pályázatban megjelölt tevékenység megfelel az Alapító Okirat célkitűzésének (kulturális tevékenység), ezért egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

9/2013. (03.27) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma a CSEB-SZAL-TO Nyugdíjas Klub részére, a tobruki szüreti felvonulás és bál megrendezésének támogatását elviekben támogatja, viszont a támogatás összegéről vonatkozó döntést a júniusi ülésére elhalasztja, a rendezvény időpontjára való tekintettel.

 

A Balaton Nyugdíjas Klub a 2013 júliusában megrendezésre kerülő 2 napos kirándulás (Kecskemét-Tiszakécske-Nagykőrös) megrendezésére nyújtott be pályázatot az Alapítvány kuratóriumához. A kuratórium egyhangúlag megállapította, hogy a tevékenység nem felel meg az Alapító Okirat célkitűzésének, ezért egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

10/2013. (03.27) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma Balaton Nyugdíjas Klub által benyújtott pályázatot nem támogatja.

 

A Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület a Balatonfűzfőn I. alkalommal 2013. június 29 – július 6. között megrendezésre kerülő Balatonfűzfői Vizes Nap támogatására nyújtott be pályázatot az Alapítvány Kuratóriumához. A kuratórium megállapította, hogy a pályázatban megjelölt tevékenység megfelel az Alapító Okirat célkitűzésének (kulturális tevékenység), ezért egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

11/2013. (03.27) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület a Balatonfűzfőn I. alkalommal 2013.06.29-07.06. között megrendezésre kerülő Balatonfűzfői Vizes Nap támogatására 40.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A támogatás feltételei szerződésben kerülnek rögzítésre.

 

Király Anita a Csajox tánccsoport a 2013. április 14-én Mosonmagyaróváron megrendezésre kerülő Flash verseny útiköltségének támogatására nyújtott be az alapítványhoz pályázatot. A kuratórium megállapította, hogy a pályázatban megjelölt tevékenység megfelel az Alapító Okirat célkitűzésének (kulturális tevékenység), ezért egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

 

12/2013. (03.27) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma Király Anita  részére, a Csajox tánccsoport Flash verseny útiköltségének támogatására 20.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A támogatás feltételei szerződésben kerülnek rögzítésre.

 

2) Vegyes ügyek

 

A Kuratórium Elnöke az adminisztrációs és könyvelési feladatok ellátásáért javaslatot tett az ügyintéző részére díjazás megállapítására. A javaslatot a kuratórium az első félévre 75.000,- Ft összegben elfogadta. A díjazás kifizetésére negyedévente kerül sor.

 

13/2013. (03.27) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma a könyvelési és adminisztrációs feladatok ellátásáért az ügyintéző részére félévre 75.000,- Ft díjazást állapít meg. A fenti összeg számla alapján, negyedévente kerül átutalásra.

 

Vegyes ügyek között Pintér István felvetette, hogy az Alapítvány eddig támogatta a Fűzfői Éjszakai Körtúrát, ahol a résztvevők jelvény kaptak ajándékba. A jelvény elkészítésére alkalmas jelvénygyártó gép kb. 60.000,- Ft-ba kerül, amely megvásárlása több rendezvény elismerését is tudná igazolni a résztvevők részére, az beszerzési költség 300 db jelvény előállítása esetén megtérülne. A kuratórium segítségét kérte, hogy milyen konstrukcióban kerülhetne megvásárlásra ez a készülék. Az Alapítvány ebben a kérdésben határozatot nem hozott, javasolta a BLTE által történő megvásárlást.

 

Felmerült még a temetői kannák kérdése, mely ügyben az Alapítvány úgy döntött, hogy amennyiben még szükség van kannák beszerzésére, úgy azt finanszírozza.

 

A kuratórium tagjai nem tettek javaslatot egyéb ügy megvitatására.

 

Egyéb javaslat és hozzászólás nem hangzott el, Gyurkovics Ágnes az ülést bezárta.

 

K.m.f.

…………………………………………           ………………………………………..

Gyurkovics Ágnes a kuratórium elnöke   Balogi András kuratóriumi tag