Jegyzőkönyv


Készült: a Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriumának 2013. 06. 26-án megtartott ülésén.

Gyurkovics Ágnes, a kuratórium elnöke köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes.

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.

 

Napirend előtt: A jegyzőkönyv hitelesítésére a kuratórium Pintér Istvánt kérte fel. Az elnök a meghívón szereplővel egyezően az alábbiakban tett javaslatot a napirendre, melyet a kuratórium egyhangúlag elfogadott. Kiegészítő javaslat nem hangzott el.


Napirend:

  1. Beérkezett pályázatok elbírálása

  2. Vegyes ügyek

1./ Beérkezett pályázatok elbírálása

A CSEB-SZAL-TO Nyugdíjas Klub a tobruki szüreti felvonulás és bál megrendezésének támogatására nyújtott be az alapítványhoz pályázatot. A kuratórium megállapította, hogy a pályázatban megjelölt tevékenység megfelel az Alapító Okirat célkitűzésének (kulturális tevékenység), ezért egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

14/2013. (06.26) sz. kuratóriumi határozat

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma a CSEB-SZAL-TO Nyugdíjas Klub részére, a tobruki szüreti felvonulás és bál megrendezésének támogatására 40.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A támogatás feltételei szerződésben kerülnek rögzítésre.


A Fűzfői Öregdiákok és Tanárok Baráti Köre a „Klebelsberg nyomában” IV. Hagyományőrző városnéző séta költségeinek támogatására nyújtott be az alapítványhoz pályázatot. A kuratórium megállapította, hogy a pályázatban megjelölt tevékenység megfelel az Alapító Okirat célkitűzésének (kulturális tevékenység), ezért egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

15/2013. (06.26.) sz. kuratóriumi határozat

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma a Fűzfői Öregdiákok és Tanárok Baráti Köre részére a IV. Hagyományőrző városnéző séta költségeinek támogatására 30.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A támogatás feltételei szerződésben kerülnek rögzítésre.


A Balatonfűzfői Munkahelyekért Egyesület infrastrukrúra támogatására az előző ülés előtt nyújtott be az alapítványhoz pályázatot. A kuratórium megállapította, hogy a pályázatban megjelölt tevékenység nem egyértelmű, ezért kérte az Egyesületet, hogy bocsássa rendelkezésre beszámolóját és az Alapító Okiratát. hogy megismerhesse az általa végzett tevékenységet. A fenti hiánypótlás nem történt meg.

 

16/2013. (06.26) sz. kuratóriumi határozat

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma a Balatonfűzfői Munkahelyekért Egyesület pályázatát elutasítja.


2./ Vegyes ügyek

A Kuratórium Elnöke az adminisztrációs és könyvelési feladatok ellátásáért javaslatot tett az ügyintéző részére a második negyedéves díjazás, 37.500,- Ft kifizetésére.


18/2013. (06.26) sz. kuratóriumi határozat

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma a könyvelési és adminisztrációs feladatok ellátásáért az ügyintéző részére a második negyedévre 37.500,- Ft díjazás kifizetését javasolja. A fenti összeg számla alapján kerül átutalásra.


A kuratórium tagjai nem tettek javaslatot egyéb ügy megvitatására.


Egyéb javaslat és hozzászólás nem hangzott el, Gyurkovics Ágnes az ülést bezárta.

 

K.m.f.

 …………………………………………                                                                                         ………………………………………..
Gyurkovics Ágnes a kuratórium elnöke                                                                                                                     Pintér István kuratóriumi tag

>>> Vissza a hírekhez