JegyzőkönyvKészült: a Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriumának 2013. 09. 24-én megtartott ülésén.

Gyurkovics Ágnes, a kuratórium elnöke köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes.


Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.

 

Napirend előtt: A jegyzőkönyv hitelesítésére a kuratórium Pintér Istvánt kérte fel. Az elnök a meghívón szereplővel egyezően az alábbiakban tett javaslatot a napirendre, melyet a kuratórium egyhangúlag elfogadott. Kiegészítő javaslat nem hangzott el.


Napirend:

  1. Beérkezett pályázatok elbírálása

  2. Tájékoztató a LEADER pályázatról

  3. Vegyes ügyek


1./ Beérkezett pályázatok elbírálása

Az RCOR Országos Modellező Egyesület az országos távirányítású offroad autómodell versenyek Balatonfűzfőn megrendezendő futamainak támogatására nyújtott be az alapítványhoz pályázatot. A kuratórium megállapította, hogy a pályázatban megjelölt tevékenység megfelel az Alapító Okirat célkitűzésének (kulturális tevékenység), ezért egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

19/2013. (09.24) sz. kuratóriumi határozat

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma az RCOR Országos Modellező Egyesület az országos távirányítású offroad autómodell versenyek Balatonfűzfőn megrendezendő futamainak támogatására 40.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A támogatás feltételei szerződésben kerülnek rögzítésre.


A Balatonfűzfői Vendégváró és Gasztronómiai Egyesület a 2013. augusztus 3-án megrendezésre kerülő 7. Gombóc Fesztivál támogatására nyújtott be az alapítványhoz pályázatot. A kuratórium megállapította, hogy a pályázatban megjelölt tevékenység megfelel az Alapító Okirat célkitűzésének (kulturális tevékenység), ezért egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

20/2013. (09.24) sz. kuratóriumi határozat

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma a VEGASZ részére, a Gombóc Fesztivál megszervezéséhez 40.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A támogatás feltételei szerződésben kerülnek rögzítésre.


A Balatonfűzfői Veterán Autós és Motoros Baráti Kör a 7. Gombóc Fesztiválon megrendezésre kerülő III. Balatonfűzfői Veterán Autós és Motoros Találkozó támogatására nyújtott be az alapítványhoz pályázatot. A kuratórium megállapította, hogy a pályázat formailag nem felel meg, ezért egy tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

 

21/2013. (09.24.) sz. kuratóriumi határozat

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma a Balatonfűzfői Veterán Autós és Motoros Baráti Kör a 7. Gombóc Fesztiválon megrendezésre kerülő III. Balatonfűzfői Veterán Autós és Motoros Találkozó támogatására benyújtott kérelmét elutasítja.


A Balatonfűzfői Városvédő és Fürdő Egyesület az egyesület működtetésében lévő csónak és kishajó kikötő sövényének vágásához sövényvágó vásárlására nyújtott be az alapítványhoz pályázatot. A kuratórium megállapította, hogy a pályázatban megjelölt tevékenység megfelel az Alapító Okirat célkitűzésének (környezetvédelem), ezért egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

22/2013. (09.24) sz. kuratóriumi határozat

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma a Balatonfűzfői Városvédő és Fürdő Egyesület részére az egyesület működtetésében lévő csónak és kishajó kikötő sövényének vágásához sövényvágó vásárlására 40.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A támogatás feltételei szerződésben kerülnek rögzítésre.2./ Tájékoztató a LEADER pályázatról

A Kuratórium Elnöke tájékoztatta a megjelenteket, hogy a benyújtott pályázat hitelesítve van és befogadásra került a kiíró által. Pályázó a Balatonfűzfői Önkormányzat és a Balatonfűzfőért Alapítvány.


3./ Vegyes ügyek

A Kuratórium Elnöke tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Vállalkozást Segítő Alapítvány és a Balatonfűzfőért Alapítvány összevonása folyamatban van.

A Kuratórium Elnöke az adminisztrációs és könyvelési feladatok ellátásáért javaslatot tett az ügyintéző részére díjazás megállapítására. A javaslatot a kuratórium a második félévre 75.000,- Ft összegben elfogadta. A díjazás kifizetésére negyedévente kerül sor.


23/2013. (09.24) sz. kuratóriumi határozat

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma a könyvelési és adminisztrációs feladatok ellátásáért az ügyintéző részére félévre 75.000,- Ft díjazást állapít meg. A fenti összeg számla alapján, negyedévente kerül átutalásra.


A kuratórium tagjai nem tettek javaslatot egyéb ügy megvitatására.


Egyéb javaslat és hozzászólás nem hangzott el, Gyurkovics Ágnes az ülést bezárta.

 

K.m.f.

 …………………………………………                                                                                     ………………………………………..

Gyurkovics Ágnes a kuratórium elnöke                                                                                 Pintér István kuratóriumi tag>>> Vissza a hírekhez