Jegyzőkönyv


Készült: a Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriumának 2013. 12. 11-én megtartott ülésén.

Gyurkovics Ágnes, a kuratórium elnöke köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes.


Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.

 

Napirend előtt: A jegyzőkönyv hitelesítésére a kuratórium Balogi Andrást kérte fel. Az elnök a meghívón szereplővel ellentétben a vegyes ügyek és a beérkezett pályázatok elbírálásának felcserélését javasolta, melyet a kuratórium egyhangúlag elfogadott. Kiegészítő javaslat nem hangzott el.


Napirend:

  1. Vegyes ügyek

  2. Tájékoztató a LEADER pályázatról

  3. Beérkezett pályázatok elbírálása1./ Vegyes ügyek

Gyurkovics Ágnes elnök tájékoztatta a megjelenteket, hogy az OTP-nél lekötött Pénzpiaci befektetési jegyből 3.500 eFt OTP Remix 20 befektetési jegyre került átváltásra, melynek fix hozama 4%.


A Kuratórium Elnöke az adminisztrációs és könyvelési feladatok ellátásáért javaslatot tett az ügyintéző részére a IV. negyedéves díjazás megállapítására. A javaslatot a kuratórium a IV. negyedévre 37.500,- Ft összegben elfogadta.


23/2013. (12.11.) sz. kuratóriumi határozat

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma a könyvelési és adminisztrációs feladatok ellátásáért az ügyintéző részére a IV. negyedévre 37.500,- Ft díjazást állapít meg. A fenti összeg számla alapján kerül átutalásra.2./ Tájékoztató a LEADER pályázatról

Gyurkovics Ágnes elnök tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Balatonfűzfőért Alapítvány 29.985.359,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást nyert „Balatonfűzfő sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése” címmel beadott pályázatával.


A Kuratórium Elnöke tájékoztatta a megjelenteket az Eseti Közbeszerzési Szabályzatról a „Balatonfűzfő sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése a 8583073882 azonosító számú pályázat keretében.


24/2013. (12.11.) sz. kuratóriumi határozat

 A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma a „Balatonfűzfő sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése a 8583073882 azonosító számú pályázat keretében készült Eseti Közbeszerzési Szabályzatot egyhangú szavazással elfogadja.


A „Balatonfűzfő sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése a 8583073882 azonosító számú pályázati projekt első és záró kifizetési kérelmeinek összeállítására, hiánypótlásuk teljesítésére vonatkozó beszerzési eljárásában egy érvényes pályázat érkezett.


25/2013. (12.11.) sz. kuratóriumi határozat

 A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma a „Balatonfűzfő sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése a 8583073882 azonosító számú pályázati projekt első és záró kifizetési kérelmeinek összeállítására, hiánypótlásuk teljesítésére az eljárás nyertesének a Konzulens 9000 Szolgáltató Kft-t egyhangú szavazattal választotta


A „Balatonfűzfő sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése a 8583073882 azonosító számú pályázati projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátására vonatkozó beszerzési eljárásában két érvényes pályázat érkezett.


26/2013. (12.11.) sz. kuratóriumi határozat

 A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma a „Balatonfűzfő sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése a 8583073882 azonosító számú pályázati projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátására az eljárás nyertesének a King-Dom Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-t egyhangú szavazattal választotta


A „Balatonfűzfő sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése a 8583073882 azonosító számú pályázati projekt hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására vonatkozó beszerzési eljárásában két érvényes pályázat érkezett.


27/2013. (12.11.) sz. kuratóriumi határozat

 A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma a „Balatonfűzfő sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése a 8583073882 azonosító számú pályázati projekt hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatainak ellátására az eljárás nyertesének a Köz Plusz P Kft.-t egyhangú szavazattal megválasztottaA „Balatonfűzfő sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése a 8583073882 azonosító számú pályázati projekt nyilvánosságát biztosító kis projekttábláinak elkészítésére és kihelyezésére vonatkozó beszerzési eljárásában három érvényes pályázat érkezett.


28/2013. (12.11.) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma a „Balatonfűzfő sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése a 8583073882 azonosító számú pályázati projekt nyilvánosságát biztosító kis projekttábláinak elkészítésére és kihelyezésére vonatkozó beszerzési eljárásban a „NITROPRINT” Nyomdaipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t egyhangú szavazattal választotta3./ Beérkezett pályázatok elbírálása

A Balatonfűzfői Veterán Motoros és Autós Baráti Kör rendezvényeken történő részvétel támogatására nyújtott be az alapítványhoz pályázatot. A kuratórium megállapította, hogy a pályázatban megjelölt tevékenység megfelel az Alapító Okirat célkitűzésének (kulturális tevékenység), ezért egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

 


29/2013. (12.11) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma a Balatonfűzfői Veterán Motoros és Autós Baráti Kör részére 40.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A támogatás feltételei szerződésben kerülnek rögzítésre.A kuratórium tagjai nem tettek javaslatot egyéb ügy megvitatására.


Egyéb javaslat és hozzászólás nem hangzott el, Gyurkovics Ágnes az ülést bezárta.

 

K.m.f.

 …………………………………………                                                                                                         ………………………………………..

Gyurkovics Ágnes a kuratórium elnöke                                                                                                        Balogi András kuratóriumi tag


>>> Vissza a hírekhez