Jegyzőkönyv
Készült: a Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriumának 2014. 06. 25-én megtartott ülésén.

Gyurkovics Ágnes, a kuratórium elnöke köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes.


Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.

 

Napirend előtt: A jegyzőkönyv hitelesítésére a kuratórium Pintér Istvánt kérte fel. Az elnök a meghívón szereplővel egyezően az alábbiakban tett javaslatot a napirendre, melyet a kuratórium egyhangúlag elfogadott. Kiegészítő javaslat nem hangzott el.


Napirend:

1. Beérkezett pályázatok elbírálása
2. Vegyes ügyek

1./ Beérkezett pályázatok elbírálása


Az Irinyi János Általános Iskola és AMI szülői munkaközössége a diákok részére jutalomkönyvek vásárlásának támogatására nyújtott be az alapítványhoz pályázatot. A kuratórium megállapította, hogy a pályázatban megjelölt tevékenység nem felel meg az Alapító Okirat célkitűzésének, ezért egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

11/2014. (06.25) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma Irinyi János Általános Iskola és AMI szülői munkaközössége részére jutalomkönyvek vásárlását nem támogatja.A Csebszaltó Nyugdíjas Klub a 16. alkalommal megrendezésre kerülő szüreti felvonulás és bál támogatására nyújtott be az alapítványhoz pályázatot. A kuratórium megállapította, hogy a pályázatban megjelölt tevékenység megfelel az Alapító Okirat célkitűzésének (kulturális tevékenység), ezért egy tartózkodással, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

12/2014. (06.25) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma a Csebszaltó Nyugdíjas Klub részére, a szüreti felvonulás és bál megrendezésének támogatására 40.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A támogatás feltételei szerződésben kerülnek rögzítésre.


A FAK Természetbarát Szakosztálya a turista bázispont költségeinek támogatására nyújtott be az alapítványhoz pályázatot. A kuratórium megállapította, hogy a pályázatban megjelölt tevékenység megfelel meg az Alapító Okirat célkitűzésének, (idegenforgalmi szerepkör erősítő) ezért egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

13/2014. (06.25) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma a FAK Természetbarát Szakosztálya részére, a turista bázispont költségeinek támogatására 40.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A támogatás feltételei szerződésben kerülnek rögzítésre.A Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület az augusztusi VI. lampionos vitorlás felvonulás és lézershow megszervezésének támogatására nyújtott be pályázatot. A kuratórium megállapította, hogy a pályázatban megjelölt tevékenység megfelel az Alapító Okirat célkitűzésének, (települési életszínvonal emelésének elősegítése) ezért egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

14/2014. (06.25) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma a Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület részére, VI. lampionos vitorlás és lézershow megrendezésének támogatására 40.000,- Ft összegben támogatást nyújt.

A támogatás feltételei szerződésben kerülnek rögzítésre.


A Balatonfűzfői Veterán Autós és Motoros Baráti Kör a IV. Balatonfűzfői Veterán Autós és Motoros Találkozó költségeinek támogatására nyújtott be az alapítványhoz pályázatot. A kuratórium megállapította, hogy a pályázatban megjelölt tevékenység megfelel az Alapítói Okirat célkitűzésének, ezért az alapítvány kuratóriuma egy tartózkodással, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

15/2014. (06.25) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma a Balatonfűzfői Veterán Autós és Motoros Baráti Kör részére, a IV. Balatonfűzfői Veterán Autós és Motoros Találkozó költségeinek támogatására 40.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást Balatonfűzfői


A támogatás feltételei szerződésben kerülnek rögzítésre.


A Balaton Dalkör első műsoros CD lemez létrehozás költségeinek támogatására nyújtott be az alapítványhoz pályázatot. A kuratórium megállapította, hogy a pályázatban megjelölt tevékenység megfelel az Alapító Okirat célkitűzésének (kulturális tevékenység), ezért egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:


16/2014. (06.25.) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma a A Balaton Dalkör első műsoros CD lemez létrehozás költségeinek támogatására 40.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A támogatás feltételei szerződésben kerülnek rögzítésre.2./ Vegyes ügyekA Kuratórium Elnöke tájékoztatta a megjelenteket az Alapítványok összevonásának állásáról.


Varga Áron református kántor kérelemmel fordult az Alapítványhoz, hogy az általuk a Hoffmann Czerny harmónium felújítására az adományok gyűjtését az Alapítvány végezze. A kuratórium az ügyben egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta.17/2014. (06.25.) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma Varga Áron kérését támogatja, és vállalja az adományok gyűjtését és az azzal történő elszámolást.

A Kuratórium Elnöke tájékoztatta a megjelenteket a LEADER pályázattal elnyert összeg felhasználásáról és a fejlesztés állásáról. A kivitelezési munka folyamatban van, várhatóan határidőre elkészül.


A Kuratórium Elnöke az adminisztrációs és könyvelési feladatok ellátásáért javaslatot tett az ügyintéző részére díjazás megállapítására. A javaslatot a kuratórium negyedévente 37.500,- Ft összegben elfogadta.


18/2014. (06.25) sz. kuratóriumi határozat

 

A Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma a könyvelési és adminisztrációs feladatok ellátásáért az ügyintéző részére negyedévente 37.500,- Ft díjazást állapít meg. A fenti összeg számla alapján kerül átutalásra.A kuratórium tagjai nem tettek javaslatot egyéb ügy megvitatására.


Egyéb javaslat és hozzászólás nem hangzott el, Gyurkovics Ágnes az ülést bezárta.

 

K.m.f.

 …………………………………………                                                                                         ………………………………………..

Gyurkovics Ágnes a kuratórium elnöke                                                                                        Balogi András kuratóriumi tag

>>> Vissza a hírekhez