A Balatonfűzfőért Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA
1) Alapító
2) Az Alapítvány neve, székhelye
3) Az Alapítvány célja és formája
4) Az Alapítvány vagyona, csatlakozási lehetőség
5) Az Alapítvány kezelő szerve: a Kuratórium
6) Az Alapítvány képviselete
7) A támogatási eljárás rendje
8) Az ellenőrző szerv
9) Az Alapítvány megszűnése
10) Záró rendelkezések

Bírósági nyilvántartásba vételek

A Balatonfűzfőért Alapítvány BELSŐ SZABÁLYZATA

1) Bevezető
2. A Kuratórium működésének alapelve
3. A Kuratórium... a célok megvalósulását pályázati eljárással támogatja
4. A Kuratórium ülései
5 . Ügyintézés
6. Az Alapítvány irataiba való betekintés
7. A Belső Szabályzat az Alapító Okirat előírásaival együtt érvényes